Gå till innehåll

Vi investerar halv miljard till globala hållbarhetsmål

Skandia investerar närmare en halv miljard kronor i en ny fond inriktad på mikrolån i utvecklingsländer. Det här är den senaste i raden av satsningar som får dina pensionspengar att jobba för en mer hållbar värld.

Barn håller i uppblåsbar jordglob

Hållbart värdeskapande innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar.   

– Det är inspirerande att se utvecklingen av nya investeringsmöjligheter som bidrar till god avkastning, riskspridning och hållbar utveckling. Att vara del av investeringar med mätbara positiva utfall på flera av de globala hållbarhetsmålen och samtidigt skapa god riskjusterad avkastning för våra kunder är mycket viktigt för Skandia, säger vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall.

Så jobbar dina pensionspengar

I förvaltning av vår livportfölj och i våra fonder har vi möjlighet att göra olika typer av investeringar för att skapa en bra balans och riskspridning i portföljerna. 

Tidigare i år gjorde Skandia en investering på närmare 2 miljarder kronor för att bekämpa den pågående pandemin, och effekterna av den, i Europa och Afrika. Nyligen offentliggjordes också en helt ny och innovativ hälsoobligation för att förebygga diabetes i Stockholmsregionen. 

Nu står vi alltså som den största investeraren och en av ankarinvesterarna i en ny fond inriktad på utlåning till mikrofinansinstitut och inkluderande finansinstitut i utvecklingsländer. Fonden förvaltas av Developing World Markets (DWM), som har lång erfarenhet av påverkansinvesteringar med fokus på att kombinera god riskjusterad avkastning med mätbara positiva effekter inom miljö och social hållbarhet i utvecklingsländer.  

 Investeringen och utlåningen har en tydlig koppling till flera av FN:s mål för hållbar utveckling såsom fattigdomsbekämpning, minskad hunger, utbildning, jämställdhet, god hälsa, rent vatten och förnybar energisäger Cecilia Sköld, portföljförvaltare och ansvarig för investeringen på Skandia.     

Utlåningen sker i framförallt i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa.  

– Målet är att fortsätta leta efter investeringar med god riskjusterad avkastning som har verklig långsiktig hållbarhetseffekt, säger Cecilia Sköld.      

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter