Gå till innehåll

Vi halverar premien för över 20 000 företag

I början av sommaren halverade vi premien för samtliga företagskunder. Vi hoppas detta bidrar till att hjälpa våra kunder genom krisen. Över 20 000 svenska företag berörs av reduktionen.

Halveringen av premier gäller sjukförsäkringen och premiebefrielseförsäkringen inom tjänstepensionslösningen TPS och utgår från företagens nuvarande premie. Sänkningen gäller under ett år och började gälla den 1 juni 2020. 

Rabatten innebär i snitt 1 325 kr mindre i premie per medarbetare och år. 

- Vi nås varje dag av rapporter från våra företagskunder om att situationen på många håll är mycket ansträngd. Vi har därför tidigare infört möjligheter för företag att tillfälligt sänka sina premieinbetalningar och ändå bibehålla de anställdas riskskydd vid sjukdom för att senare kunna återgå till normala nivåer när krisen är över. Vi hoppas att den tillfälliga halveringen av premierna vi nu infört ska underlätta ytterligare för företagen, så att de även i detta läge ska kunna prioritera sina medarbetares trygghet så att medarbetarna kommer att ha samma grundtrygghet som innan coronakrisen, säger Anna-Carin Söderblom Agius, COO på Skandia. 

Tack vare den senaste årens goda börsutveckling och kapitalförvaltning har Skandia byggt upp ett överskott. I egenskap av att vi är ett kundägt pensionsbolag går överskott alltid tillbaka till kunderna genom exempelvis rabattering av premien. Vi lämnar återbäringen, genom halvering av premier till våra kunder, nu och hoppas att det kan vara till hjälp för våra företagskunder som har det ansträngt i en mycket speciell tid.

Sker automatiskt

Den tillfälliga sänkningen av premier sker automatiskt och gäller alla företag som varit kund sedan sista mars 2020.

– Som kundägt pensionsbolag ger vi tillbaka överskott som vi har lyckats bygga upp under goda tider till våra kunder. Vi är glada över att kunna göra detta nu genom halverade premier och hoppas att det bidrar till att minska bördan för våra företagskunder i en tuff situation, säger Anna-Carin Söderblom Agius. 

Vill du veta mer om vilka möjligheter som Skandia tidigare har infört och vad som kan passa just ditt företag kontakta din rådgivare.

Läget just nu: Allt om sparande, försäkringar, hälsa och bolån

Har du frågor om försäkringar, sparande eller annat som kan påverkas av läget just nu? Här hittar du svar på våra vanligaste frågor just nu.

Frågor och svar

Andra läser också om

Till nyhetsarkivet