Gå till innehåll

Skandia justerar återbäringsräntan – frågor och svar

Från och med 1 april justerar vi den ordinarie återbäringsräntan på våra kunders traditionellt förvaltade försäkringskapital, från nuvarande 5 procent till 2 procent. Här är svaret på några vanliga frågor.

Världskarta

Varför justerar Skandia återbäringsräntan?
De senaste veckorna har präglats av en av de mest turbulenta perioderna på börsen i modern tid. Justeringen av återbäringsräntan från nuvarande 5 procent till 2 procent är en följd av coronakrisen med kraftiga nedgångar på de finansiella marknaderna. Eftersom det fortfarande är för tidigt att säga vad utvecklingen kan innebära på längre sikt bedömer vi att 2 procents återbäringsränta är rätt nivå.

Kan det komma ytterligare justeringar av återbäringsräntan?
Återbäringsräntan kan både höjas och sänkas. Men i nuläget är 2 procent en rimlig nivå mot bakgrund av den turbulens som råder på de finansiella marknaderna. Skulle Coronakrisen mildras och världen övergår i ett mer normalt tillstånd kommer sannolikt aktiemarknaderna att vända uppåt. Det kan leda till att återbäringsräntan justeras upp. Som sparare måste du vara förberedda på stor osäkerhet de närmaste månaderna.

Är Skandia väl rustat för framtida utmaningar?
Ja, kunderna kan vara trygga i att vi är väl rustat för framtida utmaningar på finansmarknaderna. Vi förvaltar en stor del av svenskarnas pensioner och det är verkligen ett långsiktigt uppdrag. Traditionell förvaltning har funnits i långt över hundra år och överlevt både världskrig, depressioner och finanskriser.

Vad är traditionell förvaltning?
Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer. 

Hur placeras pengarna i livportföljen?
Omkring 20-25 procent av pengarna i Skandias livportfölj är placerade i publika aktier. Resten är utspritt i en väl balanserad mix av bland annat räntebärande papper, fastigheter, råvaror och infrastruktur.

Hur fungerar återbäringsräntan?
Avkastningen på livportföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Läget just nu: Allt om sparande, försäkringar, hälsa och bolån

Har du frågor om försäkringar, sparande eller annat som kan påverkas av läget just nu? Här hittar du svar på våra vanligaste frågor just nu.

Frågor och svar

Andra läser om

Fler nyheter