Gå till innehåll

Så kan dina pensionspengar få färre svenskar att utveckla diabetes

Sedan i somras jobbar dina pensionspengar på ett helt nytt och unikt sätt. Samtidigt som du kan få avkastning på ditt sparande kan pengarna nu bidra till att färre personer utvecklar diabetes.

Lars Göran Orrevall
Lars-Göran Orrevall, chef kapitalförvaltning

Hållbart värdeskapande innebär en god avkastning samtidigt som kapitalet bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi och våra kunder investerar inte bara för en trygg ekonomisk framtid utan bidrar också till lösningar på samhällsutmaningar.      

I juni beslutade Region Stockholm om ett pilotprojekt som handlar om att man med hjälp av en hälsoobligation ska förebygga diabetes (typ 2). För projektet står Skandia som enskild investerare med 30 miljoner kronor. Projektet är det första kända i sitt slag, även internationellt. 

 Vi har långa och goda erfarenheter från förebyggande hälsoarbete, bland annat har vi lyckats sänka sjuktalen bland våra kundföretag med 60 procent över 13 år. Vi har med obligationen nu skapat ett instrument som gör att även politikerna vågar satsa på förebyggande arbete, säger Lars-Göran Orrevall, chef för vår kapitalförvaltning. 

Smart digitalt verktyg

Med den nya hälsoobligationen skapas möjligheter att tillföra resurser i förebyggande syfte så att medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande istället för att hamna i vårdens omhändertagande. Med hjälp av Hälsointegratorn, ett nyutvecklat digitalt verktyg, kommer skräddarsydda insatser att erbjudas personer som är i riskzonen för att utveckla diabetes (typ 2). 

 Att få möjlighet att skapa avkastning på våra sparares pengar samtidigt som vi kan bidra till att färre personer utvecklar diabetes känns mycket angeläget, säger Lars-Göran Orrevall. 

Webbinarium om hälsoobligationen

Den 15 oktober anordnade Skandia tillsammans med Region Stockholm och SEB ett webbinarium där du kan lära dig mer om hur hälsoobligationen fungerar, och se Lars-Göran Orrevall intervjuas om investeringen. 

Se webbinariet här

Vill du ha mer information om hälsobligationen? Klicka här. 
Här kan du läsa mer om hur dina pensionspengar kan hindra fler från att få diabetes.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Skyhög tillväxt i sikte

Efter fjolårets tvärnit för världsekonomin väntas en massiv rekyl i år. Med en tillväxttakt på omkring 5,5 procent för ...  Läs mer

Fler nyheter