Gå till innehåll

Hur ska jag tänka som sparare? Vi svarar på frågor i Skandia Live

Den pågående krisen drabbar allt från folkhälsa och samhälle till aktie- och arbetsmarknad. Samtidigt som det är svårt att bilda sig en uppfattning om de ekonomiska utsikterna blir frågorna kring vår privatekonomi allt fler. Hur ska man egentligen tänka som sparare? Är det läge att köpa aktier eller ska man sälja? I programmet Skandia Live svarar våra makroekonomer Seyran Naib och Johan Lundqvist på frågor kring läget på världens aktiemarknader.

Läs vår senaste marknadsanalys här 

Hur ser läget på aktiemarknaden ut? 

Än så länge har vi bara fått en försmak av den usla ekonomiska statistik som ligger framför oss. Samtidigt har humöret på de finansiella marknaderna stigit rejält. Börsen har redan har tagit igen mer än halva nedgången från februari-mars och räntorna på företagslån, som var på väg brant uppåt, har kommit ned. En förklaring till det förbättrade humöret är att smittspridningen tycks gå åt rätt håll i de flesta länder. Det minskar risken för de värsta scenarios som med rätta skrämde börsen i mars, och signalerar att nedstängningarna av ekonomierna förhoppningsvis kan lättas upp tidigare än vad som befarades för bara några veckor sedan. 

Finns det fler orsaker till återhämtningen? 

Den andra förklaringen bakom uppgången är den amerikanska centralbankens massiva stimulansprogram som presenterades i slutet av mars. Kortfattat innebär det att Fed nu köper värdepapper av olika slag, inklusive företagsobligationer, i så stor omfattning som behövs och så länge som behövs för att säkerställa att de finansiella marknaderna fungerar väl. Det blev startskottet för de senaste veckornas börsuppgång 

En fråga många ställer sig nu är hur man ska se på sitt sparande – är det läge att köpa aktier, eller ska man sälja? Hur ska man egentligen tänka? 

Det är en fråga om placeringshorisont och riskbenägenhet. Hur länge du ska ha dina pengar placerade och hur stor din tolerans för risk är, alltså hur mycket du accepterar att det svänger. 

Kan du förklara lite närmare vad det innebär? 

Låt oss utgå ifrån ett enkelt räkneexempel för att illustrera det helaSedan botten efter finanskrisen fram till i mitten av februari i år hade Stockholmsbörsens breda index stigit hela 450 procent. När börsen sedan föll över 30 procent på några veckor, reducerades uppgången till ca 260 procent. Alltså: den som investerade 100 000 kronor på börsen i mars 2009 hade fram till mitten av februari sett sitt kapital växa till ca 550 000 kronor, bara för att under efterföljande veckor se kapitalet minska till ungefär 350 000 kronor. Nu har vi tagit igen ca halva mellanskillnaden. 

Man behöver alltså gå till sig själv. Hur kändes egentligen det där? Om börsnedgången i februari-mars kändes acceptabel – kanske för att pengarna inte ska användas på länge eller för att du har tilltro till den långsiktiga potentialen i aktier – så har du förmodligen en väl avvägd risknivå i din portfölj. Om värdeminskningen däremot kändes oacceptabel och ledde till stor oro för din ekonomiska situation, så kan det vara så att du har för stor risk i ditt sparande. Vi kan trots allt inte veta – och än mindre påverka – hur pandemin kommer att utvecklas och det skapar en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Men risken i portföljen är något vi kan bestämma själva. 

Läs vår senaste marknadsanalys här 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Läget just nu: Allt om sparande, försäkringar, hälsa och bolån

Har du frågor om försäkringar, sparande eller annat som kan påverkas av läget just nu? Här hittar du svar på våra vanligaste frågor just nu.

Frågor och svar

Andra läser om

Se fler nyheter