Gå till innehåll

Presidentens betydelse för börsen ska inte överdrivas

Efter en utdragen rösträkning kunde till slut Joe Biden utses till vinnare i det amerikanska presidentvalet även om juridiska tvister lär pågå kommande veckor. Däremot ser det ut att dröja till januari innan vi vet vilket parti som tar makten i senaten. På börsen har detta välkomnats med stigande kurser. Men även om USA-valet stjäl all uppmärksamhet just nu, så ska vi inte överdriva presidentens betydelse för börshumöret på lite sikt.

Donald Trump och Joe Biden

Biden vann, men ingen blå våg

Det blev ett jämnare val än förhandsprognoserna indikerade. Efter flera dagar av rösträknande och upptrappad retorik från Donald Trump, kunde till slut Joe Biden koras till vinnare. Däremot uteblev den blåa vågen, som många räknade med före valet, och det ser ut att dröja till januari innan vi vet vilket parti som tar makten i senaten.

Trots oklarhet dagarna efter valet reagerade börsen med ett glädjeskutt. Reaktionen kan tyckas aningen egendomlig vid första anblick – fortsatt splittrad kongress skulle ju trots allt innebära minskade möjligheter att få fram ett offensivt stimulanspaket. Men sannolikt kommer politikerna kunna enas om ett mindre omfattande paket trots allt. Utsikter om mer återhållsam finanspolitik ökar även förväntningarna på att centralbanken ska trappa upp sina åtgärder, vilket utgör viktigt bränsle till marknaderna. Dessutom ses republikanerna i senaten som en garant för att de skattehöjningar som Joe Biden aviserade i sin kampanj inte blir av. Kombinationen ett mindre stimulanspaket, men bibehållna, låga skatter uppskattas av börsen.

Osäkerheten består

I vår artikel inför valet, konstaterade vi att börsen historiskt har gått bäst under demokratiska presidenter, men att det har berott på konjunkturen snarare än presidenten. Det gäller även för de kommande åren. Vad som däremot gör politiken särskilt viktig i det här läget är att osäkerheten är större än i normalfallet. Den ena delen rör hur strategin kring pandemin ska se ut under kommande månader. Just nu skenar smittspridningen, och hur strategin för att tackla det ska se ut är en öppen fråga. Den andra osäkerheten gäller ekonomin. Över 10 miljoner amerikaner har förlorat jobbet i år och behovet av ekonomiskt stöd till drabbade hushåll är stort. Även om valet är avklarat är osäkerheten lika stor nu som för några dagar sedan.

Grafer_marknadsbrev_08_USA-sysselsattning.png

Presidentens betydelse ska inte överdrivas

Samtidigt ska vi inte överdriva presidentens betydelse för börshumöret på lite sikt. Sällan har presidenter avgörande inverkan på avkastningen över tid. För saker händer längs vägen. Kriser, geopolitiska händelser, föränderligt konsumtionsmönster, teknisk utveckling eller varför inte pandemier och vaccin – you name it. Sådana händelser tar inte hänsyn till partifärg. Vad det ofta kokar ner till när vi tittar i backspegeln är konjunkturen. Och den kommer ha större betydelse för avkastningen under kommande fyra år än det stundande skiftet i vita huset.

Trots det räknar vi med att kommande period kommer innebära förhöjd nervositet på börserna. Det är trots allt många öppna frågor kring pandemin, stimulanser och styrkan i återhämtningen. Som sparare bör man dock inte fästa för stor vikt vid tillfällig börsoro. Det är inte partifärgen på den amerikanska presidenten som ska avgöra hur ens portfölj ska se ut. Det är snarare, och som vanligt, hur lång tid du planerar att ha dina pengar placerade och din attityd till risk.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.