Gå till innehåll

Virus och val skapar tvära kast

Under de senaste veckorna har börserna åkt bergochdalbana. I slutet av oktober pressade skenande smittspridning kurserna, medan november inleddes med optimism kring det amerikanska presidentvalet. Ökad smittspridning och allt tuffare restriktioner innebär dock att det finns skäl till att vara inställd på en mer turbulent börshöst.

Tower Bridge i London

Positiva rapporter i all ära men… 

Rapportsäsongen är i full gång och bolagen har överträffat förväntningarna med råge. Sedan botten den 23 mars har ett globalt börsindex stigit med närmare 50 procent i svenska kronor och hittills har bolagens siffror för tredje kvartalet rättfärdigat den kraftiga uppgången. I många avseenden speglar rapporterna den generella konjunkturutvecklingen i omvärlden. Ekonomin har som bekant återhämtat sig ordentligt under tredje kvartalet, vilket tydligt har reflekterats i företagens resultat. Men på senare tid har osäkerheten ökat i takt med att pandemin har accelererat, och flera bolag har därför avstått från att göra framtidsprognoser.

Tvära kast på börserna

Trots starka bolagsrapporter har aktiemarknaderna nu lagt rapportsäsongen bakom sig och blickar framåt, och då spelar utsikterna större roll. Vi får konstatera att förväntningarna fortsatt är höga på företagens vinster för nästa år. Men för att börserna ska kunna fortsätta stiga måste förväntningarna vara realistiska och då krävs det att förbättringen i ekonomin håller i sig. Här fortsätter pandemin att vara ett reellt hot.

Grafer_marknadsbrev_08_Globala-foretagsvinster.png

Trots ökad smittspridning under ett antal veckor, så kom den ordentliga sättningen på börserna i slutet av oktober när de amerikanska smittotalen nyligen passerade den tidigare toppen i juli. I Europa har en skenande ökning av bekräftade fall under hösten tvingat fram återinförande av flera av de restriktioner som fanns under våren. I vissa fall, som i Frankrike och Storbritannien har ekonomierna gått in i lockdown, och risken är att andra länder tar efter.

Grafer_marknadsbrev_08_Borsutveckling-2020.png

Tillbaka till pandemin

Redan nu ser vi tecken på att konjunkturen har stött på bakslag, och pandemins acceleration under hösten innebär ur vårt perspektiv att konjunkturutsikterna har blivit sämre samt att utvecklingen framöver hänger på en skör tråd. För att bolagen ska kunna leva upp till förväntningarna behöver de ha konjunkturen med sig, men nu stiger risken för att ökad smittspridning och stränga restriktioner sätter krokben för ekonomins fortsatta återhämtning. Det gäller att komma ihåg att återhämtningen under tredje kvartalet nu ligger bakom oss

Skäl till turbulent börshöst

Under hösten har marknaden pendlat mellan optimism och osäkerhet. Det är inte särskilt konstigt om vi betänker att all den osäkerhet kring pandemin, vaccinet och konjunkturen ska prissättas. Verkligheten med pandemins andra våg har kommit ikapp oss och vi räknar med att börshösten kommer fortsätta att präglas av oro för smittspridningen som kan komma att medföra nya bredare nedstängningar globalt. Därtill räknar vi med att kommande stimulanspaketet i USA kommer bli mindre omfattande – även om större satsningar kan komma nästa år ifall Demokraterna vinner senatem, vilket avgörs i januari.

Samtidigt har vi den andra vågskålen där bristen på alternativ till aktier fortsätter att väga tungt. Därtill står centralbankerna vid sidolinjen och är sannolikt beredda att agera på nytt om oron ökar för snabbt. Frågan många ställer sig är om de kommer tillåta allt för stor börsturbulens. Om det i praktiken är så att centralbankerna indirekt sätter ett golv för hur mycket börsen kan tillåtas att sjunka på kort tid, så är det ofrånkomligen ett starkt argument för att äga aktier.

Även om vi i det långa loppet är fortsatt positiva till aktiemarknaden, så kan vi inte komma ifrån att osäkerheten är stor och fallgroparna längs vägen är många. Det finns därför skäl till att vara inställd på en mer turbulent börs framöver.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.