Gå till innehåll

Corona och korttidsarbete – så kan tjänstepensionen påverkas

Vad händer med inbetalningar till tjänstepensionen vid korttidsarbete? Här är några vanliga frågor och svar kring pensions- och försäkringsskyddet kopplat till coronaviruset och korttidsarbete.

Pyramid av kulor

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete innebär att du som arbetsgivare tillfälligt kan minska medarbetarnas arbetstid och ansöka om stöd från staten. Den anställde får en något sänkt lön under perioden, men inte i samma omfattning som den sänkta sysselsättningsgraden.

Syftet med stödet är att rädda jobb och företag från att gå i konkurs. Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och som specifikt drabbat företagets verksamhet, exempelvis covid-19, kan få stödet. Därmed ges företag bättre ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget förbättras.

Arbetsgivaren, staten och medarbetaren delar på effekterna av den minskade arbetstiden. Ersättningen baseras på den ordinarie lönen upp till ett tak på 44 000 kronor i månaden.

Hur mycket minskas lönen vid korttidsarbete?

  • Vid arbetsreducering om 20% minskas lönen med 4 %.
  • Vid arbetsreducering om 40% minskas lönen med 6 %.
  • Vid arbetsreducering om 60% minskas lönen med 7,5 %.

En arbetsgivare kan i första hand få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader. Från och med 1 maj kan arbetstiden reduceras med 80 % och lönen minskas då med 12 %. Detta gäller dock endast under maj, juni och juli.

Mer information hittar du hos Tillväxtverket.

Hur påverkas tjänstepensionen?

Om du som arbetsgivare avtalat om inbetalningar till tjänstepensionsförsäkringar så är ofta premiens storlek beroende av medarbetarens ordinarie lön. Sänks lönen vid händelse av korttidsarbete kommer inbetalningarna att minska tillfälligt. 

Vad som gäller i samband med korttidsarbete kan också ha reglerats särskilt i avtal mellan arbetsgivare och medarbetare, eller om det finns kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Särskilda överenskommelser kan finnas beträffande sjukförsäkringar och andra riskförsäkringar inom tjänstepensionen. För att ta reda på exakt hur tjänstepensionen kan påverkas under den tid som korttidsarbete pågår rekommenderas medarbetaren att kontakta dig som arbetsgivare eller sin fackliga representant. 

Vi på Skandia kan också på olika sätt hjälpa dig som arbetsgivare i en ekonomisk kris med tillfälliga lösningar för premieinbetalningar, men inte utan medarbetarens godkännande om det innebär sänkningar utöver de avtal som redan finns. Det finns förstås också möjlighet att avtala med medarbetare om oförändrad premieinbetalning grundad på lönen före sänkningen även om lönen faktiskt har sänks under en kortare period fram till längst årsskiftet. Avdragsrätten får grunda sig antingen på årets eller föregående års lön.
   

Hur påverkas den allmänna pensionen?

Den allmänna pensionen påverkas men endast marginellt eftersom det handlar om en kortare period av arbetslivet. Vad gäller sjukpenningsgrundande inkomst, finns skyddsregler vid korttidsarbete som gör att ersättning vid sjukdom inte påverkas under denna period.

Om du vill ha mer information, kontakta ditt företags försäkringsrådgivare eller kundservice på 0771-55 55 06.

Andra läser om

Fler nyheter