Gå till innehåll

Valet till fullmäktige avgjort

I årets val till Skandias fullmäktige har sju ledamöter valts in i bolagets högsta beslutande organ. Tack alla ni som engagerat er och röstat – det har resulterat i det högsta valdeltagandet hittills i vårt fullmäktigeval!

I år har 22 357 röstberättigade kunder röstat, vilket är det högsta valdeltagandet som uppmätts till Skandias fullmäktige. För varje röst skänker vi 10 kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet, vilket i år alltså blir 223 570 kronor. 

Vi är kundägda

Fullmäktiges sammansättning och roll

Årets valresultat innebär att Inga-Lill Carlberg och Karin Lagerstedt Woolford tar plats som nya ledamöter. Samtidigt sker omval av Pia Nilsson, Irma Rosenberg, Kajsa Lindståhl, Ylva Yngveson och Leif Hansson. Ledamöterna tillträder efter bolagsstämman den 8 maj.

Vårt fullmäktige består av sammanlagt 21 personer, som alla är kunder hos oss. Varje år väljer våra kunder sju fullmäktigeledamöter som sitter i fullmäktige i tre år. När de tre åren gått är omval möjligt. Målet är att alla våra kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

Få en inblick i fullmäktige 

Fullmäktige utövar ägarfunktionen i bolaget och utser bland annat Skandias styrelse, som i sin tur fastställer strategin och utser vd. Fullmäktige är vårt högsta organ som tillsätter styrelsen och beslutar om ansvarsfrihet för densamma. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten, det ekonomiska resultatet samt för hur förvaltningen och försäljningen utvecklas.

Kunderna äger bolaget

Att vårt livbolag är ömsesidigt innebär att det är våra kunder som äger bolaget. Till skillnad från andra ömsesidiga bolag, som styrs av representanter från intresseorganisationer, så styrs vi helt av representanter för våra kunder, valda av våra kunder.

Läs mer om Skandias fullmäktige

Är du med och delar på 30 miljarder?

30 miljarder kronor. Så mycket överskott fördelades under 2018 till våra kunder med traditionell förvaltning. Återbäringsränta blev hela 8,4 procent, trots en utmanande finansmarknad. 

Så går det till i praktiken

Andra läser om

Fler nyheter