Gå till innehåll

Unga nekas bolån i hälften av Sveriges större städer

I 13 av 25 Sveriges större städer kan unga vuxna med ett fast jobb inte köpa sin första lägenhet. Orsaken är att de inte beviljas bolån även om de har en tillräckligt stor kontantinsats och fast anställning, det visar vår nya rapport ”Lön utan lägenhet”.

Vi har kartlagt var i Sverige en ung vuxen med en första fast anställning kan köpa sin första lägenhet. Rapporten visar att man inte beviljas bolån för en normalstor etta i 13 av 25 av Sveriges större städer. Ett bostadslån är i många fall en förutsättning för att komma in på bostadsmarknaden då bostadsköerna för en hyresrätt är långa.

– Det är bekymmersamt att det inte är möjligt för en ung person att få ett bolån i 13 av 25 av Sveriges större städer. Trots att man har fast anställning och sparat ihop till en tillräckligt stor kontantinsats. Vi måste hitta lösningar så de senaste årens prisökning och skärpta kreditregler inte hindrar unga att få en egen bostad, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Problemet är inte isolerat till Sveriges storstäder utan drabbar många orter runt om i Sverige. Exempelvis kan en ung med ett fast jobb inte köpa en normalstor etta i tillväxtområden som Uppsala, Halmstad och Linköping.

– Vår rapport visar att detta är ett problem för hela Sverige. Det är inte bara negativt för individerna som drabbas, utan även för samhället i stort. Köp av en bostadsrätt är för många den enda möjliga vägen för att få en egen första bostad, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Inget bolån – trots handpenning

Rapporten visar att även om man som ung sparat flitigt till en tillräckligt stor kontantinsats så får man ändå inget bolån i 13 av 25 städer.

– Det är positivt att den tidigare amorteringskulturen med amorteringsfria bolån har förändrats. Men de nya reglerna får konsekvenser för unga som inte är rimliga. Regelverken behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation – inte minst för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Så fungerar amorteringskraven idag

Samtidigt krav på eget sparande

Unga vuxna har utmaningar i att få bolån då de har förhållandevis låga löner och ofta saknar kapital till en större kontantinsats. När man väl fått ett bolån krävs stora amorteringar samtidigt som man måste börja spara till pensionen i samma ålder som man köper bostad för att få en rimlig pension.

– När man som ung köpt sin första bostad behöver även buffertsparande och privat pensionssparande prioriteras – inte enbart amorteringar. Vi som bank borde exempelvis få större utrymme att tillämpa amorteringsfria perioder för att ta hänsyn till olika skeden i livet. Det skulle kunna vara en möjlighet för fler unga att stå på egna ben, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Vilket sparande passar dig? - Testa nu

Så har vi räknat

Vi har kartlagt var en 28-åring kan köpa en normalstor etta i 25 av Sveriges större städer. 28 år är den genomsnittliga etableringsåldern på arbetsmarknaden i Sverige och således representativt för när man får ett första fast jobb. Med hjälp av offentlig statistik av löner och bostadsstorlek från bland annat SCB, Svensk mäklarstatistik och Allabrf.se har vi beräknat om man beviljas ett bostadslån för en normalstor etta i respektive stad. Belåningsgraden är 85 procent och beräkningarna har utförts enligt gällande amorteringskrav.

Läs hela rapporten

Så ser det ut - stad för stad

Ort

Här kan en 28-åring med fast jobb få ett bostadslån

Borås

Ja

Eskilstuna

Ja

Gävle

Ja

Göteborg

Nej

Halmstad

Nej

Helsingborg

Ja

Jönköping

Nej

Karlskrona

Ja

Karlstad

Ja

Linköping

Nej

Luleå

Ja

Lund

Nej

Malmö

Nej

Norrköping

Ja

Skövde

Ja

Stockholm

Nej

Stor-Göteborg (Region)

Nej

Stor-Stockholm (Region)

Nej

Sundsvall

Ja

Södertälje

Nej

Trollhättan

Ja

Umeå

Nej

Uppsala

Nej

Visby

Nej

Västerås

Ja

Växjö

Nej

Örebro

Nej