Gå till innehåll

Nu höjs pensionsåldrarna

Riksdagen har beslutat om att pensionsåldrarna ska höjas från nästa år. Det här är första steget mot ytterligare höjningar framöver.

Det innebär att den lägsta åldern för när man kan ta ut sin allmänna pension höjs från 61 till 62 år från och med 2020. Samtidigt höjs den högsta åldern för att omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) från 67 till 68 år. Från och med 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder utan särskild överenskommelse med arbetsgivaren.

Dessutom införs så kallade riktåldrar i pensionssystemet. De ska visa hur länge olika årskullar behöver arbeta för att få samma pensionsnivå som tidigare generationer. Den som är född på senare delen av 90-talet kan behöva jobba förbi sin 70-årsdag enligt den nya riktåldern.

Det grundläggande skälet till att pensionsåldrarna höjs är att vi är fler som lever längre. Det är förstås oerhört positivt att vi är friskare och lever längre men det innebär samtidigt att pensionspengarna ska räcka under fler antal år. Då blir månadsutbetalningarna också lägre – om vi inte jobbar längre alltså.

Hur mycket vill du själv ge dig i framtida lön? Räkna här

Beslutet påverkar endast den allmänna pensionen och inte åldersgränserna för tjänstepensioner eller privata pensionsförsäkringar. Dessa kan som regel tas ut redan från 55 års ålder även om det är mycket ovanligt med så tidiga uttag.

Vad kan du själv göra för att påverka din framtida pension?

Jobba så mycket heltid som möjligt och se till att ha tjänstepension är det allra viktigaste. Utöver det rekommenderas ett eget sparande till pensionen. För höginkomsttagare som tjänar en bit över 42 000 kronor per månad kan löneväxling till extra tjänstepension vara det bästa alternativet. Annars är kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK) de vanligaste alternativen för eget pensionssparande.

Fler sätt du kan påverka din pension

Andra läser om

Fler nyheter

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.