Gå till innehåll

"Mår våra medarbetare bra – då mår företaget bra"

Vårt kundföretag Cochlear är ett företag som investerar i välmående och hälsa. Och de prioriterar hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv för sina medarbetare. Läs om deras resa för att bli ett friskare företag.

Medicinteknikbolaget Cochlear är världsledande på marknaden för hörselimplantat. Företaget har nästan 4 000 anställda över hela världen, varav över 200 i Mölnlycke, Göteborg. Bolagets högteknologiska produkter har sålts i mer än 550 000 exemplar och hjälpt patienter i över 100 länder till en bättre hörsel.

– Vi jobbar i en extremt spännande bransch. Varje år investerar Cochlear över en miljard kronor i forskning och utveckling och för många som bär våra produkter är det faktiskt livsomvälvande. Vi är mer än bara en tillverkare av produkter. Cochlear är en hörselpartner med ett livslångt åtagande gentemot våra kunder, säger Mia Mattsson, som jobbar på avdelningen People & Culture.

Omfattande hälsosatsning

Men Cochlear jobbar inte bara för ökad hälsa hos andra. Under sommaren 2017 introducerade bolaget, i nära samarbete med Skandia, ett omfattande internt wellnessprogram. 

– Skandia identifierade och påtalade en negativ trend med sämre sjuktal kopplat till vår sjukförsäkring, och tillsammans agerade vi proaktivt för att vända utvecklingen. Vår ledningsgrupp tog omedelbart initiativ till en större hälsosatsning på företaget. Där är vår VD, Rom Mendel, en stark förebild som uppmuntrar till att man tar hand om sig, både mentalt och fysiskt, berättar Mia.

Satsningen har vuxit och genomsyrar nu hela företagskulturen med mycket goda resultat.

– Tar man hand om sina anställda ger det tillbaka till företaget. Om våra medarbetare mår bra då mår helt enkelt företaget bra, säger Mia.

Fyra fokusområden

Cochlears wellnessgrupp består av medarbetare från olika avdelningar. Programmet innefattar fyra fokusområden: fysisk aktivitet, nutrition, mindfulness och socialt välbefinnande.

– Vi arbetar idag med hälsa som ett brett begrepp och har hela tiden som mål att väva in alla fokusområden i de olika aktiviteterna vi genomför.

– En del företag säger nej till att träna på arbetstid och stödjer inte promenadmöten. Hos oss är hälsofrämjande aktiviteter snarare en del av kulturen och ett beteende som uppmuntras. För att lyckas med ett wellnessprogram är det viktigt att ha stöd från ledningsgruppen, annars är det svårt att räcka hela vägen fram. Och vi har hundraprocentigt stöd från ledningen! säger Mia.

Stor variation

Cochlear har byggt ett utegym utanför huvudkontoret, där en personlig tränare en gång i veckan håller pass. Det finns kurser i mindfulness och i företagets största möteslokal erbjuds regelbundet yoga med instruktör. För den som inte är så van att träna, finns också mjukare pass där fokus främst ligger på stretch och rörlighet och där man deltar utan att byta om.

En gång i månaden skickas ett nyhetsbrev till alla medarbetare där olika ämnen inom hälsa tas upp för att påminna och uppmuntra till en sund livsstil.

Cochlear har till och med en utbildad dietist. Linda Wahlfors jobbar egentligen med interna och externa event, men håller även intern kostrådgivning inom ramen för wellnessprogrammet.

– Det handlar om att skapa en helhet för individen, något som alla tjänar på i slutändan. Tar man hand om sin kropp – både hjärna och hjärta – leder det till att man mår bättre både på jobbet och privat, säger hon.

Hälsoförsäkring och hälsoapp

Som en del i det interna förändringsarbetet, utbildades Coachlears HR-avdelning och chefer i Skandias förebyggande hälsoförsäkring. Här ingår bland annat Hälsoslussen, dit medarbetare enkelt kan vända sig för att få kontakt med hälso- och rehabvägledare om de behöver tidig hjälp, t.ex. om de är nedstämda, har värk eller känner sig stressade. Skandias hälsoförsäkring gör ingen skillnad på om problemet är privat eller jobbrelaterat.

Via Skandias hälsoförsäkring fick Cochlear också ta del av hälsoappen Virgin Pulse kostnadsfritt, en satsning som företaget lanserade samtidigt med wellnessprogrammet. Alla medarbetare fick aktivitetsarmband och tillgång till hälsoappen som uppmuntrar till en sund livsstil. Skandia ger också bort en hälsobonus på upp till 1 000 kronor per år och medarbetare baserat på individens aktivitetsnivå.

– Hälsoappen Virgin Pulse används löpande och skapar motivation att göra någonting varje dag som främjar hälsan, berättar Mia Mattsson.

Löpande utvärdering

Wellnessgruppen har kontinuerliga avstämningar med en styrgrupp, där bland andra VD Rom Mendel ingår.

– Där går vi igenom planerade aktiviteter samt budget och styrgruppen får ge sin syn på saken, vilket är värdefullt för oss i vårt fortsatta wellnessarbete, säger Linda.

Varje år skickar företaget ut en wellnessenkät, där alla medarbetare får möjlighet att dela med sig vad de tycker. Linda berättar att wellnessprogrammet är uppskattat och att många har ändrat sina vanor till det bättre.

– Vi har fått in oerhört många positiva kommentarer, vilket förstås är väldigt glädjande, säger hon.

– Det är viktigt att försöka nå ut till alla, inte bara dem som redan är fysiskt aktiva. Vi vill skapa låga trösklar och hitta olika aktiviteter som kan tilltala så många som möjligt.

Företagshälsa i fokus för friskare företag

Andra läser också om

Fler nyheter