Gå till innehåll

Chefer ger hälsoförsäkringen mycket högt betyg

Nio av tio chefer skulle rekommendera Skandias Hälsoförsäkring till andra. Det visar vår senaste kundundersökning. Här ger Cajsa Kaarme, hälso- och rehabvägledare hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center, några tips till dig som chef.

Cajsa Kaarme, hälso- och rehabvägledare Sophiahemmet Rehab Center

Vardagen är ansträngd för många chefer. Högt tempo, stort ansvar, distansarbete, oro inför framtiden.

En ständigt återkommande huvudvärk är risken för sjukskrivningar bland personalen. Det är därför vi erbjuder en hälsoförsäkring, som inte bara ger rehabilitering för att snabbt komma tillbaka. Den innehåller även samtalsterapi, tidiga insatser och rådgivning för att om möjligt helt undvika sjukskrivning.

– Mår man inte bra, presterar man sämre. Tankarna finns på annat håll. Kan vi hjälpa till i tidigt skede med exempelvis samtalsstöd så kan vi få till en beteendeförändring som gör att man mår bättre, säger Cajsa Kaarme.

Så fungerar hälsoförsäkringen

Tidig hjälp

Via vår Hälsosluss får både du som chef och dina medarbetare kontakt med en hälso- och rehabvägledare. Det kan handla om allt från stress och nedstämdhet till skador och värk. Och det spelar ingen roll om problemen beror på jobbet eller är privata.

– Vi gör sedan individuella bedömningar hur vi bäst ska gå vidare, säger Cajsa Kaarme och tillägger att det naturligtvis kräver medarbetarens medgivande om chefen ska kunna vara informerad och delaktig.

– Ju tidigare du kan upptäcka att någon mår dåligt, desto snabbare kan vi sätta in stödinsatser.  Som chef kan du få ett bollplank, konkreta tips och stöd i frågor som rör hälsa och arbetsmiljöansvaret som även innefattar hemmakontoret. 

Skandias Hälsoförsäkring ger både stärkt företagshälsa, som förhindrar sjukskrivningar, och hjälper dig som arbetsgivare med ert rehabiliteringsansvar.

En vanlig fråga är enligt Cajsa Kaarme hur jag som chef ska ha kontakt med medarbetaren under sjukskrivningsperioden? En annan fråga är hur ska jag anpassa arbetet vid arbetsåtergång?

– Samordningsansvaret som vi har som hälso- och rehabvägledaren gäller både insatser för individen men även stöd till dig som chef om hur du ska tänka gällande t ex anpassningar och hur du ska agera, säger hon.

Lättare ta samtal

Över 90 procent av de tillfrågade cheferna i kundundersökningen tycker att vår hälsoförsäkring motsvarar deras förväntningar.

– Det kan vara svårt att prata om hur vi mår, men det är viktigt som chef att våga fråga, vara lyhörd och se tidiga tecken på ohälsa, säger Cajsa Kaarme.

En stor fördel med vår hälsoförsäkring är att du som chef får det lättare att ta samtal med medarbetare som inte mår bra.

– Det underlättar att våga ta dessa samtal som chef när man har Hälsoförsäkringen i ryggen och direkt kan erbjuda sin medarbetare snabbt stöd och hjälp innan det leder till kostsamma sjukskrivningar, säger Cajsa.

Har du några tips på vad jag som chef kan göra för att hjälpa mina medarbetare tidigt som inte mår bra?

– Det är viktigt som chef att vara lyhörd och se tidiga tecken på ohälsa. Våga fråga! Allt detta lyfter ju vikten av kommunikation och dialog. Men det är också viktigt att få sina medarbetare att inse att man inte alltid mår hundra procent perfekt. En arbetsvecka går upp och ner.  Det är när det går lite mer ner än normalt som det är dags att agera, säger Cajsa Kaarme.

Att det finns en övergripande god struktur och ett levande systematisk arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen samt att man som chef får tid och utrymme för att lyssna på sina medarbetare är också viktigt.

10 skäl att skaffa en hälsoförsäkring

  1. Vi gör ingen skillnad på om dina problem gäller jobbet eller privatlivet.
  2. Du får hjälp tidigt för att undvika sjukskrivning, om du exempelvis har värk, känner dig stressad eller nedstämd.
  3. Det är lätt att komma i kontakt med vår hälsosluss.
  4. Du får stöd av ett professionellt team att hitta balans i arbetet och privatlivet.
  5. Du kan välja att kontakta vår Hälsosluss antingen själv utan att berätta för din arbetsgivare eller i samarbete med din arbetsgivare.
  6. Din hälso- och rehabvägledare koordinerar stödet och följer dig från start till dess att behandlingen är avslutad.
  7. Förutom fysiska möten finns det möjlighet till besök online via en säker videoplattform.
  8. Rehabilitering för att du snabbt kan komma tillbaka till jobbet.
  9. Som chef blir det enklare att ta samtal med medarbetarna som inte mår bra för du kan direkt erbjuda dem snabb hjälp.
  10. Hälsoförsäkringen är tillagd utan kostnad när du har tjänstepension med sjukförsäkring via jobbet hos oss.

Få snabb och förebyggande hjälp med vår hälsoförsäkring.

Andra läser också om

Fler nyheter