Gå till innehåll

Är du med och delar på 30 miljarder?

30 miljarder kronor. Så mycket överskott fördelades under 2018 till våra kunder med traditionell förvaltning. Men hur fungerar det hela i praktiken? Vad är egentligen återbäringsränta? Och hur kan det ha gått så bra trots oron på börsen? Vår kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall reder ut begreppen. Och enligt Söderberg & Partners är vi bästa pensionsbolaget 2018.

42 miljarder under 2015, 13 miljarder år 2016, 22 miljarder 2017 och nu alltså 30 miljarder kronor för 2018. Så mycket överskott har fördelats till våra kunder med traditionell förvaltning de senaste åren.

Du hittar värdeutvecklingen på just din försäkring i ditt årsbesked.

– Våra förvaltare har under en lång tid skapat bra avkastning. Portföljen har under 2018 levererat en återbäringsränta på 8,4 procent, trots en utmanande finansmarknad. Det är ett styrkebesked från Skandia till våra kunder och den höga återbäringen visar att vår traditionella förvaltning är en trygg och bra sparform när det är stormigt på börsen, säger Lars-Göran Orrevall.

Är du med och delar? Läs mer om hur du ser din värdeutveckling 

Väl beprövad sparform

Skandia har totalt ca 450 miljarder kronor under traditionell förvaltning. Det är en kollektiv sparform, som är väl beprövad för just pension och alltid ger en garanterad nivå på utbetalningarna. Eftersom vi är ett kundägt bolag finns inga externa aktieägare som tar hand om vinsten. Allt överskott går tillbaka till våra 1,2 miljoner ägare, det vill säga till alla som sparar i traditionellt förvaltad försäkring. 

Vi på Skandia har levererat livförsäkringar sedan andra halvan av 1800-talet och pensionsförsäkring sedan 1920. Idag är traditionell förvaltning alltid förvalt i våra tjänstepensionspaket  som vi erbjuder företag.

– Traditionell förvaltning har överlevt både världskrig, depressioner och finanskriser. Detta tack vare produktutveckling och en god förvaltningsstrategi, säger Lars-Göran Orrevall.

Spara långsiktigt - tryggt och enkelt

Läs mer om vår tjänstepension till företag som innehåller traditionell förvaltning

Hur kan det ha gått så bra?

Återbäringsräntan är ett effektivt sätt att parera för kortsiktiga svängningar på finansmarknaden och göra dessa mindre kännbara för spararna. Att vi kan leverera en återbäring på 30 miljarder kronor, trots ett oroligt börsår, beror också på portföljens sammansättning med en välavvägd riskspridning mellan olika tillgångsslag.

Söderberg & Partners har utsett oss till Årets livförsäkringsbolag 2018. Det är tredje året i rad vi hamnar i topp.

– Skandia har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj, lyder den senaste motiveringen.

Våra kunders kapital placeras i en robust portfölj, som ger bra riskspridning och ökar möjligheterna till avkastning. Kapitalförvaltningen styrs inte av något jämförelseindex, utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna.

Bilden: Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef. 

– Att förvalta pensionskapital är verkligen ett långsiktigt uppdrag. Inom traditionell förvaltning kan man förutom aktier och räntor också investera i alternativa tillgångar, som exempelvis infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. För Skandias del är det här ett fokusområde sedan många år. De alternativa tillgångarna i vår portfölj är en styrka i oroliga tider på finansmarknaden, säger Lars-Göran Orrevall.

Läs mer om traditionell förvaltning

Hur fungerar återbäringsräntan?

Avkastningen på portföljen påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. 

Det ger en jämnare utveckling av både försäkringskapital och pensionsutbetalningar.  Återbäringsräntan kommer att variera över tid. De senaste 15 åren har återbäringsräntan i genomsnitt varit 5,8 % före skatt och avgifter (2004-2018). Motsvarande siffra den senaste 5 åren uppgår till 8,4 % (2014-2018).

Trots att året avslutades med breda börsnedgångar, fördelades under 2018 ett överskott på 30 miljarder till våra kunder med traditionellt förvaltad försäkring med hjälp av återbäringsräntan. 

– Det är helt enkelt möjligt tack vare en fortsatt bra utveckling av livportföljens placeringar, säger Lars-Göran Orrevall.  

Är du med och delar? Läs mer om hur du ser din värdeutveckling

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in.