Gå till innehåll

Svensk superfond succé för våra kunder

Svenska betaltjänsten iZettle köps av USA-jätten Paypal för över 19 miljarder kronor. För Skandias pensionssparare innebär det ännu en jätteframgång kopplad till superfonden Creandum II, som investerar i onoterade bolag. – Det är en av Europas bästa fonder för onoterade bolag någonsin, säger Johan Brenner, partner på Creandum.

Spotify och iZettle är milstolpar i det svenska techundret och skapar tillväxt för Sverige. Det skapar avkastning för investerare och visar entreprenörer att det går att bygga fantastiska bolag med global räckvidd från lilla Sverige. Dessa framgångar gör 100-tals medarbetare till miljonärer, medarbetare som sedan grundar eller investerar i nästa generation startups.

Framgångarna utgör också ett rejält tillskott i kassan för Skandias pensionskunder.

Att spara i Skandias traditionella förvaltning är ett unikt och enkelt sätt för privatpersoner att kunna investera indirekt i onoterade bolag som exempelvis Spotify och iZettle.

Skandia var tidigt med och investerade via venture capital-bolagen Creandum och Northzone. Redan 2008 gick Creandum in i Spotify och år 2011 var de med i den första investeringsrundan i Izettle.

– Skandia började redan på 1980-talet att investera i onoterade bolag och har skapat en mycket gynnsam position på marknaden. Den senaste tioårsperioden har vi satsat stort på området och det ser vi nu verkligen resultatet av, säger Jonas Nyquist, chef för området Private Equity och Infrastruktur på Skandia.

Spännande bolag

Investeringen i iZettle har gett Creandum över 10 gånger pengarna och Spotify närmare 100 gånger pengarna. Vinsterna blir till avkastning för Skandias kunder som valt traditionell förvaltning för sin tjänstepension eller försäkringssparande.

Läs mer: Så fungerar traditionell förvaltning

Creandum II innehåller förutom Spotify och iZettle bolag som Linas Matkasse, Cint, Videoplaza med flera. Enligt Johan Brenner är det alltså en av Europas bästa riskkapitalfonder någonsin.

– Alla bolag som Creandum investerar i går naturligtvis inte bra. Vanligtvis ser fördelningen ut så att av tio investeringar så går fem under, tre till fyra ger bra avkastning, medan en eller två ger fantastisk avkastning. Det är de sista guldkornen som gör hela skillnaden för totalavkastningen, säger Johan Brenner.

”Skandia fantastisk partner”

Ungefär 10 procent av Skandias livportfölj på totalt ca 430 miljarder kronor är placerat i fonder för onoterade bolag, vilket är en betydligt större andel jämfört med de flesta andra svenska institutioner. Totalt har Skandia satsat över 14 miljarder kronor i teknikrelaterade fonder likt Creandum II.

– Det har varit enormt framgångsrika investeringar, som betalat sig rejält i form av hög avkastning till pensionsspararna. Skandias starka varumärke, långsiktighet, och den avkastning vi har levererat gör dessutom att vi har stora möjligheter att investera i nya attraktiva fonder, säger Jonas Nyquist.

Snittavkastningen på Skandias investeringar i fonder för onoterade bolag som gjorts under de senaste 10 åren ligger på nästan 18 procent om året, vilket är över fyra procentenheter bättre per år än ett brett börsindex. Det motsvarar totalt hela åtta miljarder kronor mer i avkastning än om pengarna hade varit investerade på börsen.

– Skandia har varit en fantastisk partner sedan Creandum grundades 2003. Det handlar inte bara om att Skandia stöttat oss i alla fonder vi startat; deras långsiktighet är närmast avgörande eftersom det tar sju till tio år att bygga riktigt framgångsrika bolag. Det handlar också om att Skandia har ett mycket gott rykte globalt vilket gjort att andra investerare utanför Sverige fått upp ögonen för oss, säger Johan Brenner

Global framgång

Johan Brenner, som 2016 flyttade hem till Stockholm efter en tid i Silicon Valley, konstaterar att bolag som Spotify och iZettle lägger ribban på en helt ny nivå för svenska tillväxtbolag.

– Det är fantastiskt att vi som tech-nation kan leverera så många globala tillväxtbolag inom olika branscher. Först Spotify, King, Mojang och nu iZettle, säger han. Detta skapar ringar på vattnet för ännu mer framgångsrika startups i framtiden.

Skandia är med som investerare i samtliga Creandums fyra fonder, som även innehåller bolag som Vivino, Kry, Neo4j och Epidemic Sound.

– Vi har stora förhoppningar på många av våra bolag, säger Johan Brenner. De senaste åren har vi investerat mer också i europeiska startups i framförallt Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Genom våra framgångar i Norden är vårt varumärke i resten av Europa mycket starkt.

Framgångarna stärker Creandums ställning i branschen vilket också gör att de bästa entreprenörerna vill jobba med Creandum som investerare.

– Vi har haft Skandias varumärke med oss från första början har det har varit en viktig del i Creandums utveckling. De är unika i Europa skulle jag säga. Skandia arbetar långsiktigt med onoterade aktier och har ett gott rykte, vilket gör att de har tillgång till många av de bästa förvaltarna. Därigenom får Skandia också del i de mest attraktiva onoterade bolagen, inte minst i USA, avslutar Johan Brenner.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

S&P: Därför är Skandia årets liv- och fondförsäkringsbolag

Skandia är Årets livförsäkringbolag för andra året i rad. Vi är också Årets fondförsäkringsbolag. Det framgår av Söderberg & Partners nya Trafikljusrapport, som lyfter fram de bästa aktörerna på den svenska sparmarknaden.

Läs artikeln

Andra läser om

Fler nyheter