Gå till innehåll

Så har vi minskat sjukfrånvaron – Sandvik och AstraZeneca berättar

Vårdförsäkring minskar sjukfrånvaron. Det menar Torkel Eriksson och Ulf Holmgren, som ansvarar för försäkringar och förmåner på Sandvik respektive AstraZeneca. – Det är en vinst både för företaget och individen, säger Ulf Holmgren.

Alla tjänar på vårdförsäkring.

Det menar Ulf Holmgren, chef för personalförmåner i på AstraZeneca i Norden och Baltikum

– För den enskilde innebär det snabbare specialistvård och minskat inkomstbortfall under sjukskrivningsperioden. Men även för företaget finns stora pengar att spara, säger han.

Så funkar vårdsförsäkringen

”Stora pengar på spel”

Varje sjukskrivning drabbar företaget hårt. Administration, utökade arbetsuppgifter för kollegor och rekrytering av ersättare tar tid och kostar pengar.

– Stora pengar står på spel i form av produktionsbortfall, säger Ulf Holmgren.

– Många tror kanske att ett storföretag som AstraZeneca har obegränsat med resurser. Men vi är oerhört slimmade i dag. Avancerad teknik och hårda kompetenskrav gör det svårt att ersätta människor inom såväl forskning som produktion.

Människor är inte utbytbara maskindelar. Enligt Torkel Eriksson, ansvarig för personalförmåner på Sandvik Sverige, är det både besvärligt och dyrt att hitta ersättare vid en eventuell sjukskrivning.

– Generellt sett är det mycket svårt att hitta ingenjörer idag. Ny personal måste läras upp och det tar både tid och kostar pengar. Detta vill man undvika i högsta möjliga mån, säger han.

Viktig del

Både läkemedelsjätten AstraZeneca och den globala industrikoncernen Sandvik arbetar systematiskt med frågor rörande arbetsmiljö och förebyggande företagshälsovård. En viktig del är vårdförsäkring, som infördes på Sandvik redan i slutet av 1990-talet.

AstraZeneca skaffade motsvarande försäkring 2007 och har på drygt tio år minskat sjukfrånvaron från 6,5 till 4,3 procent. Endast 0,7 procent är långtidssjukskrivna.

Varför ser det så bra ut?
– Det finns flera orsaker men mycket tack vare att vi länge har arbetat målriktat och strukturerad, är snabba med insatser och har kortat väntetiderna för den som behöver hjälp, säger Ulf Holmgren.

– Vi är väldigt måna om att ha personal som mår bra. Vårdförsäkring till samtliga anställda är en viktig del i det arbetet.

Han får medhåll av Torkel Eriksson.

– Det är en väldigt viktig fråga, säger han.

– Många har problem med nackar, ryggar och knän och vårdförsäkring förkortar vårdtiden. Snabbare vård är värdefullt både för både företag och individ.

Fortsätter med försäkring

Den 1 juli 2018 införs förmånsbeskattning på arbetsgivarbetalda vårdförsäkringar. Men AstraZeneca har fattat beslut om att fortsätta erbjuda vårdförsäkring till samtliga anställda.

– Det är få förmåner där de anställda kommer tillbaka och berättar att de är nöjda. Men den gruppen av förmåner tillhör faktiskt vårdförsäkring, säger Ulf Holmgren.

Även inom Sandvik kommer man att fortsätta med vårdförsäkring.

– Det känns så pass viktigt, säger Torkel Eriksson.

– Det är ett bra verktyg för att få medarbetare snabbt tillbaka i jobbet. Det vinner vi mycket på!

Så funkar vårdförsäkringen

”Jag fick väldigt snabbt hjälp”

Carina Gustafsson, Per Barkström och Hans Sandberg har alla ett gemensamt – de har privatvårdsförsäkring via Skandia. – Jag har haft stor nytta av min försäkring och fick väldigt snabbt hjälp, säger Carina Gustafsson.

Läs artikeln