Gå till innehåll

Privat pensionssparande avgörande – för både kvinnor och män

Det går framåt i Sverige på jämställdhetsfronten. Men det går sakta. Kvinnor har fortfarande mindre i pension än män. Här ger vår pensionsekonom några smarta tips för ditt långsiktiga sparande.

En ny, spännande och flexibel arbetsmarknad håller på att växa fram.

Den tidigare ömsesidiga synen på lojalitet kopplad till trogen tjänst på guldklockenivå känns förlegad. Allt fler vågar ta steget och byter jobb eller rent av karriär. 

Samtidigt tvingas vi ta allt större eget ansvar.

– Kom ihåg att tjänstepensionen och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du slutat jobba. Ju mer du tjänar, desto större del kommer bestå av dessa delar, säger Trifa Chireh, pensionsspecialist.

– Men det innebär samtidigt en bra möjlighet. Möjlighet att förvalta, placera och välja bolag som på sikt kan ge bättre avkastning, säger hon.

Spara mer

Allt fler märker att den pension vi får från staten minskar som andel av den totala pensionen. En del får bara 40 procent av sin slutlön i allmän pension.  

– Ju längre du har kvar till pension, desto mer kommer du själv behöva ta ansvar för att se till att få en bra pension. Vår nya rapport visar att en civilingenjör på 90-talet behöver spara två miljoner mer i jämförelse med en civilingenjör född på 1960-talet, säger Trifa.

Kvinnor har i genomsnitt lägre pension än männen, om man räknar både allmän pension och tjänstepension. Pensionssystemet i sig är jämställt, men så länge det finns strukturella problem på arbetsmarknaden som gör att kvinnor i allmänhet tjänar mindre än män sett över hela karriären, så blir pensionerna därefter.

Men vad kan jag då göra för att höja min pension? Här är några saker att fokusera på när du ser över ditt långsiktiga sparande.

10 tips

1. Skaffa koll. 
Ta tag i ditt pensionssparande i tid. Då finns störst möjlighet att påverka din pension. Hur ser helheten ut? Aktivera ditt konto och se efter på minpension.se.

2. Tjänstepension.
Se till att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig. Finns det inte kollektivavtal kan du ändå förhandla om att arbetsgivaren ska betala in pengar till en tjänstepension eller kompensera det genom högre lön så du kan spara på egen hand till din pension.

Lönen under arbetslivet påverkar hur hög din pension blir, så ju bättre lön du har nu desto högre pension får du sedan.

3. Månadssparandet.
Att månadsspara i fonder är ett smart sätt att sprida riskerna, oavsett nivån på ditt sparande. Eftersom det är svårt att tajma börsen sprider du dina risker genom att köpa i både upp- och nedgång. Ränta på ränta-effekten på pengar som sätts undan varje månad i många år gör att det ofta blir en hel del i slutändan.

4.  Se över din riskprofil.
I ett långsiktigt sparande, exempelvis till pensionen, gäller det att våga ta viss risk för att ha en chans att få pengarna att växa.  Enligt nya numret av Placeringsutsikter är riskspridning en grundbult i ett framgångsrikt sparande. Det gäller att ha en vettig fördelning mellan olika tillgångsslag i sparandet, speciellt mellan aktie- och räntefonder. Det är det som kommer sätta den totala risken man har i sparandet. Ju längre ifrån pension desto högre risk kan du ta.

5. Välj rätt sparform. 
Den perfekta sparformen existerar inte. Knepet är att spara på flera sätt. Det viktiga är att du sätter igång. Det finns två huvudsakliga sparformer som passar extra bra för pensionssparande: traditionell förvaltning och fondförsäkring. Vid traditionell förvaltning hjälper vi som pensionsbolag dig att placera pengarna och garanterar en viss nivå på den framtida utbetalningen, där du inte behöver vara aktiv själv. Fondförsäkring innebär att du som sparare själv väljer risknivå och typ av placering, oftast i aktiefonder, räntefonder eller blandfonder.

Vilket val du gör handlar alltså om hur stort ansvar du själv vill ta för dina placeringar och hur mycket intresse och tid du har för att bevaka dina placeringar och hantera oväntade händelser på kapitalmarknaden. Ett sparande med garanti, som traditionell förvaltning, r ofta en väldigt bra bas i ett långsiktigt pensionssparande.

6. Spara långsiktigt. 
Det kan bli ett skakigt år på börsen trots inledande uppgångar. Det skriver vi i nya numret av Placeringsutsikter. Oavsett den egna attityden till risk bör långsiktighet prägla portföljen. Inte minst i och med den långa börsuppgång vi har bakom oss sedan finanskrisen. Vi brukar prata om en placeringshorisont på 5–7 år för aktier och det ska man inte tumma på i det här läget.

7. Löneväxla till ökad tjänstepension.
Om du tjänar lite mer kan det vara läge att löneväxla. Då får du i stället en del av bruttolönen som pension. Detta kräver att din arbetsgivare godkänner löneväxling och att du har rätt förutsättningar. Efter löneväxling bör du inte understiga brytgränsen går intjänande till det allmänna pensionssystemet. För att inte den allmänna pensionen ska sjunka ska du alltså ha kvar minst 43 309 kronor i månadslön efter löneväxlingen.

8. Jobba Heltid, om möjligt. 
Om du arbetar deltid för att ta hand om barn eller anhöriga, försök dela på deltidsarbetet om du är i relation. Se till att dela upp VAB-dagarna sinsemellan så gott det går för att på så sätt höja din pension. Eller kompensera det genom att spara mer privat till pensionen.

9. Jobba längre.
Kvinnor lever i genomsnitt längre än männen. Jobba ett eller flera år extra om du har hälsan och möjlighet. Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir din pension. Den förväntade återstående livslängden från pensionstidpunkten blir också kortare. Jobba så mycket heltid som möjligt. Varje år och varje lön räknas!

10. Gör sparandet roligare.
Du kanske inte ska kalla det "pensionssparande” utan ”bli-ledig-vid-62-sparande”, till exempel. Vi sparar för att ha nytta och glädje av pengarna i framtiden!

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.