Gå till innehåll

Privat pensionssparande avgörande – för både kvinnor och män

Det går framåt i Sverige på jämställdhetsfronten. Men det går sakta. Kvinnor har fortfarande år 2018 väsentligt mindre än män i pension. Vår sparekonom Maria Landeborn och pensionsekonom Mattias Munter ger sina bästa tips för en högre pension.

Kvinnor har i genomsnitt motsvarande 70 procent av männen i pension, om man räknar både allmän pension och tjänstepension. Det är en förbättring jämfört med för tio år sedan, men det är ändå långt ifrån jämställt.

– Pensionssystemet i sig är jämställt, men så länge det finns strukturella problem på arbetsmarknaden som gör att kvinnor i allmänhet tjänar mindre än män sett över hela yrkeslivet, så blir pensionerna därefter. Eftersom våra pensioner grundas på lön och arbetad tid resulterar det i att kvinnorna generellt sett också får mindre i pension, säger Mattias Munter.  

Hur mycket ska du spara privat till pensionen? - Räkna här

Går att jämna ut

Det kan alltså skilja sig flera tusen kronor i månaden mellan kvinnliga och manliga pensionärer. Mattias Munter nämner deltidsarbete, föräldraledighet och ett sent inträde på arbetsmarknaden som några faktorer som kan få konsekvenser för inkomsten och därmed pensionen senare i livet.

– Det är viktigt att inse att våra livsval får konsekvenser, vare sig man är man eller kvinna. Mitt tips är att ta tag i och sätta sig in i sitt pensionssparandet i tid. Då finns störst möjlighet att påverka våra pensioner, säger Mattias Munter.

– Givetvis ska män och kvinnor ha lika lön för lika arbete. Jag är också övertygad om att vi kommer dit men vi är tyvärr inte där idag och det syns i pensionskuvertet så småningom. Ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan män och kvinnors allmänna pension är tills vidare att utnyttja möjligheten att föra över sin premiepension inom familjen, säger Mattias Munter.

Så sparar du smart till pensionen − 10 bra tips

Manligt och kvinnligt?

Men den allmänna pensionen och tjänstepensionen når för de flesta upp till omkring 60-70 procent av slutlönen. Gapet upp till en rimlig och önskvärd nivå på 75-80 procent av slutlönen är det med andra ord helt upp till oss själva att spara ihop till.

Det finns många fördomar och stereotyper när det kommer till manligt och kvinnligt sparande. 

–Som sparekonom får jag ibland frågan om det finns någon skillnad, och det gör det ju. Män är ofta mer riskbenägna och har högre tilltro till sin egen kunskap och förmåga att lyckas med sina placeringar, säger Maria Landeborn.

Det betyder dock inte att männen lyckas bättre.

–Undersökningar har visat att det snarare är tvärtom. Om man ska generalisera kan man säga att kvinnliga aktiesparare oftare väljer bolag de har kunskap om och som tjänar pengar, medan männen är mer spekulativa vilket inte alltid lönar sig. Sedan går det givetvis inte att dra alla över en kam, säger Maria Landeborn.

– I ett långsiktigt sparande, exempelvis till pensionen, gäller det att våga ta viss risk för att ha en chans att få pengarna att växa. Kvinnor är mer benägna att låta pengarna stå på ett sparkonto, men det är inget bra val för ett långsiktigt sparande. Mitt bästa tips är att satsa på ett månadssparande i aktiefonder, säger Maria Landeborn.

Hur mycket ska du spara privat till pensionen? - Räkna här

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.