Gå till innehåll

Flera stora yrkesgrupper kan förlora miljoner i pension

Framtidens egenanställda som jobbar på uppdrag saknar ofta tjänstepension – och det kommer få avgörande effekter på pensionen. En ny rapport* visar att det rör sig om stora summor. En IT-konsult som saknar tjänstepension går exempelvis miste om 1,8 miljoner kronor i disponibel pensionsinkomst.– Tjänstepensionen är en viktig förmån som man inte får glömma bort, säger Trifa Chireh, pensionsspecialist på Skandia.

Läs hela rapporten

Så mycket behöver du spara i månaden som GIG-ekonomist

Formgivare 3 840 kr
IT-konsult 5 550 kr
Arkitekt 2 130 kr
Jurist 10 800 kr
PR-konsult 2 380 kr
Snickare 1 510 kr

Expertens tips om hur du bäst ser över din tjänstepension

Tjänstepensionen - en bortglömd förmån

Varannan svensk förväntar sig att pensionen ska motsvara 75-80 procent av den lön man hade före pensioneringen. I verkligheten kommer genomsnittsnivån ligga på mellan 60 och 70 procent. Ändå är tjänstepensionen något av en bortglömd förmån.

– Utan tjänstepension riskerar man en låg pension, vilket inte skapar rätt förutsättningar för ett tryggt och aktivt liv efter yrkeslivet, konstaterar Trifa Chireh, pensionsspecialist på Skandia.

På den allt mer flexibla arbetsmarknaden är tillfälliga ”gig” attraktivt med all den rörlighet och individuell frihet det medför. Men målgruppen som väljer en annan väg än den med traditionella och trygga anställningar riskerar lägre pensioner, bland annat GIG-ekonomisterna som ofta är egenföretagare och konsulter. Vad som är gemensamt för dessa anställningar är nämligen att de oftast saknar tjänstepension.

Vilken tjänstepension passar ditt företag – testa vår guide.

– Tjänstepensionen är en av de absolut viktigaste förmånerna man ska se över när man är GIG-ekonomist. Ändå upplever vi att det finns en okunskap om hur pensionssystemet fungerar i Sverige. Många GIG-ekonomister står utan tjänstepension och många tycker att pensionen i sig känns så avlägsen. Det är helt enkelt inte det första man tänker på, säger Trifa Chireh.

I en färsk rapport* visar Skandia att man kan gå miste om miljontals kronor om man inte har tjänstepension.

En IT-konsult går exempelvis miste om 1,8 miljoner kronor och en arkitekt går miste om 670 000 kronor i disponibel pensionsinkomst i avsaknad av tjänstepension. 

– Framför allt får man en betydligt lägre pension än man förväntar sig. En del yrkesgrupper får en pension som är närmre hälften av sin slutlön. Det kan bli en chock när man ska gå i pension, säger Trifa Chireh.

Hur ska man göra för att ta tag i sin pension?

– Som GIG-ekonomist finns det olika alternativ för hur man själv kan agera för att få en pension som motsvarar ens förväntningar. Om du är anställd i ett eget aktiebolag är det främst fördelaktigt att teckna tjänstepension via just ditt eget aktiebolag.

Är du anställd via en annan arbetsgivare bör du, tipsar Trifa Chireh, undersöka om det erbjuds tjänstepension.

– Finns det, och om tjänstepensionen är kollektivavtalad, ska du vända dig till den valcentral som då gäller. Oavsett anställningsform krävs det ofta också ett privat pensionssparande.

Fakta

  • Studier visar att omkring 162 miljoner människor i Europa och USA, motsvarande 20-30 procent av den arbetsföra befolkningen, försörjer sig på någon typ av GIG.
  • Beräkningar visar att 88 procent av totala antalet arbetsplatser i privat sektor i en normalstor kommun i Sverige utgörs av ensamföretagare samt företag mellan 1-4 anställda. Dessa mindre företag saknar i högre grad tjänstepension. Nästan vart tredje aktiebolag i Sverige, med upp till 20 anställda, sätter inte av till tjänstepension till sina ägare eller anställda.
  • Som IT-konsult går personen miste om 1,8 miljoner kronor i disponibel pensionsinkomst i avsaknad av tjänstepension. För att kompensera för utebliven tjänstepension behöver den anställde i GIG-ekonomin spara 5 550 kronor varje månad sedan 2018 för att uppnå samma pension.
  • Som arkitekt går personen miste om 670 000 kronor i disponibel pensionsinkomst i avsaknad av tjänstepension. För att kompensera för utebliven tjänstepension behöver den anställde i GIG-ekonomin spara 2 130 kronor varje månad sedan 2018 för att uppnå samma pension.
  • Har man inte tjänstepension via sin arbetsgivare kan man utnyttja avdragsrätten för ett privat pensionssparande. För att uppnå 80 procent av sin slutlön i pension bör man oavsett anställningsform komplettera med ett privat pensionssparande, exempelvis genom en traditionell kapitalförsäkring eller sparande i ett ISK-konto.


Källa: De bortglömda pensionsmiljonerna; en rapport om framtida pensioner för anställda i GIG-ekonomin.

Tänk på

Eftersom den här artikeln handlar om sparande till din pension, vill vi påminna om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid en placering i en traditionellt förvaltad pensionsförsäkring, en produkt som har en garanti i botten, får du dock aldrig en lägre utbetalning än det garanterade beloppet. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare på Skandia.