Gå till innehåll
Kalkylator

Ränteavdrag för bolån – så funkar det

Räntekostnader för bolån är avdragsgilla. Du får alltså tillbaka en del av de pengar du betalat i ränta på ditt bolån – upp till 30 % av kostnaden. Även om ränteavdraget sker automatiskt så finns det några saker som är bra att känna till. Vi reder ut hur ränteavdraget för bolån funkar. 

Frågetecken

Hur stort ränteavdrag kan jag göra?

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader: 

  • 30 % på belopp som understiger 100 000 kronor
  • 21 % på belopp som överstiger 100 000 kronor

Bra att veta:

  • Om du har andra lån (till exempel billån eller privatlån) så inkluderas även räntekostnaderna för dessa.
  • Om du har löst ett lån i förtid och betalat ränteskillnadsersättning så räknas det som en räntekostnad som du får göra avdrag för.
  • Det avdragsgilla beloppet kvittas mot eventuella ränteintäkter du haft under samma år.

Detta krävs för att du ska få ränteavdrag

För att du ska kunna få ränteavdrag finns det några krav du behöver uppfylla:

  • Då ränteavdraget är en skattereduktion behöver du ha betalat skatt som ränteavdraget kan dras av på.
  • Du behöver ha betalat räntan under det taxeringsår som avdraget ska ske.
  • Du behöver stå som betalningsansvarig för hela eller delar av bolånet.

Ränteavdraget dras automatiskt

Om du har bolån hos oss informerar vi Skatteverket om din inbetalda ränta. Det innebär att uppgifterna för att du ska få ränteavdrag står förtryckta i din deklaration.

Du behöver bara kontrollera uppgifterna och signera din inkomstdeklaration.

Så påverkas ränteavdraget av högre räntor

Eftersom ränteavdraget sänks från 30 % till 21 % på räntekostnader över 100 000 kronor så är det bra att ha koll på hur dina räntekostnader förändras när räntorna stiger.

Exempel på hur ränteavdraget påverkas när räntan stiger 

Om du har ett bolån på 2,5 miljoner kronor och betalar en fast ränta på 4 % innebär det en total ränteutgift på 100 000 kronor per år och ett fullt ränteavdrag på 30 %.

Om du har ett bolån på 2,5 miljoner kronor och den fasta räntan höjs till 5 % innebär det en total ränteutgift på 125 000 kronor per år och ett ränteavdrag på 30 % på 100 000 kronor och ett ränteavdrag på 21 % på de resterande 25 000 kronorna.

Glödlampa

Vill du sänka din månadskostnad?

Om du förväntas få en större summa skatteåterbäring kan du välja att skattejämka. Skattejämkning innebär att du betalar mindre skatt på din inkomst varje månad än vad som står i skattetabellen. Det kan vara ett bra alternativ om du har höga ränteutgifter och vill sänka din månadskostnad.

Hos Skatteverket kan du läsa hur du gör för att skattejämka

Om ni är två personer som delar på lånet


Hus

Så stort ränteavdrag får ni göra

När ni är två personer som står som betalningsansvariga för lånet får ni göra avdrag med 30 % upp till 100 000 kronor var, alltså totalt upp till 200 000 kronor. För räntekostnader som överstiger 200 000 kronor får ni göra avdrag på 21 %.

Räntan fördelas automatiskt lika mellan er om ni är två personer som har bolån ihop. Ni kan också välja att fördela om ränteavdraget. Det gör ni genom att ändra de förifyllda beloppen. Tänk på att ni båda måste ändra i era deklarationer, så att totalen blir densamma.

Exempel – ränteavdrag för gemensamt bolån

Olle och Maria har ett gemensamt bolån på 3 000 000 kronor med en fast ränta på 4,5 %. Deras gemensamma ränteutgifter för året var 135 000 kronor. Hälften av detta utgör alltså underlaget för räntekostnader för Maria och hälften för Olle. På deras deklarationer finns därför upptaget en ränteutgift på 67 500 kronor vardera. Vid skatteuträkningen multipliceras detta belopp med 0,3 och avdraget blir alltså 20 250 kronor per person.

Bolån 3 000 000 kr
Ränta 4,5 %
Ränteutgift 135 000 kr
Kapitalunderskott 135 000 kr
Avdrag 30 %
Totalt skatteavdrag 40 500 kr