Gå till innehåll
Glad man med kryckor

Teckna vårdförsäkring – få snabb tillgång till privat sjukvård

Teckna vår vårdförsäkring redan i dag så får du snabbt professionell vård – när du behöver den.

 • Planerad vård – t.ex. specialistläkare, sjukhusvård och rehabilitering
 • Känn dig trygg med att få rätt hjälp om du blir sjuk
 • Prisvärda och unika vårdförsäkringar
Ansök om vårdförsäkring Använd din vårdförsäkring

Jämför och välj rätt vårdförsäkring 

Vi samarbetar med ett brett nätverk av privata mottagningar och sjukhus i hela Sverige. Du kan läsa mer i villkoren om vad som ingår: antal behandlingar, ersättningsbelopp m.m.

Vårdförsäkring Bas, Access & Plus – passar dig i arbetslivet

Kan tecknas av dig mellan 16–69 år (gäller sedan livet ut)

Du får snabbt rätt vård och även sjukvårdsrådgivning av våra erfarna sjuksköterskor. Bas – alltid med som grund. Access – allt som Bas har och lite till. Plus – allt som Bas och Access har – och mer. Självrisk: 0 kr.

Jämför försäkringarnas innehåll

Du får tillgång till undersökning och behandling av en läkare vid en sjukvårdsmottagning inom Skandias nätverk av privata vårdgivare. Läkarvården bokas via Hälsoslussen.

Du får tillgång till operationsförberedande undersökning, operation och sjukhusvård på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Du får tillgång till eftervård och rehabilitering på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vi ersätter kostnader för behandling hos fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller arbetsterapeut. Du får behandling hos en klinik som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall och skadeår ersätts. Bokas via Hälsoslussen.

Vi ersätter kostnader för behandling hos dietist efter remiss från läkare. Du får behandling hos någon av de dietister som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 5 behandlingar per försäkringsfall ersätts.

Vi ersätter kostnader för hjälpmedel som ordinerats av läkare. Vi ersätter upp till 0,5 prisbasbelopp per försäkringsfall.

Vi ersätter rese- och logikostnader i samband med ersättningsbar vård och behandling om resan överstiger 5 mil enkel resa. Om du ska genomgå en större operation kan även ersättning ges för anhörigs rese- och logikostnader. Alla logikostnader måste godkännas av Skandia i förväg. 

Vi ersätter dig för patientavgifter inom offentlig vård upp till gällande högkostnadsskydd.

Du garanteras vid medicinskt behov att få en första rådgivning av läkare inom 7 dagar efter att du kontaktat Hälsoslussen. Ifall du behöver opereras eller bli inskriven på sjukhus är du garanterad det inom 20 vardagar från att vi mottagit all nödvändig medicinsk dokumentation. Garantin gäller inom Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vi ersätter kostnader för behandling hos psykolog eller psykoterapeut inom Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall ersätts. Bokas via Hälsoslussen.

Vi ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel i samband med ersättningsbar vård och behandling. Du får ersättning motsvarande högkostnadsskyddet per kalenderår.

Om du behöver hjälp i hemmet efter en operation som kan ersättas av försäkringen så har du rätt till 10 timmars (inkl. restid) hemhjälp.

Om du diagnostiserats med en livshotande sjukdom eller står inför en riskfylld behandling, ersätter vi kostnader för en ny medicinsk bedömning av en specialistläkare.

Med vårdcoach menas att du får kontakt med en sjuksköterska via Hälsoslussen som följer händelseutvecklingen för din sjukdom eller olycksfallsskada. Vårdcoach kan bli aktuellt om du har flera vårdgivare/vårdinstanser som utreder och behandlar, har flera diagnoser, har en livshotande eller allvarlig sjukdom/skada eller en oidentifierad diagnos som kräver lång utredning.

Vi ersätter kostnader för behandling hos logoped efter remiss från läkare. Behandling sker hos någon av de logopeder som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall ersätts.

Vi ersätter dina kostnader för vaccination mot säsongsbunden influensa och TBE. Du bokar och betalar vaccinationen själv. Vi ersätter kostnaden i efterhand.

Du får ersättning för en synkontroll per försäkringsår hos en optiker. Du bokar och betalar synkontrollen själv. Vi ersätter dig i efterhand upp till 600 kr.

Du får ersättning för kostnader som uppstår vid läkarvård och behandling utomlands om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka under de första 45 dagarna räknat från utresedagen. Försäkringen täcker dessutom kostnader för receptbelagda läkemedel och resor till vårdgivare. Maxbeloppet för behandling av sjukdom och olycksfall utomlands är 2 000 000 kr per försäkringsfall. Viktigt att tänka på att försäkringen inte ersätter kostnader för hemresa om du råkar ut för sjukdom eller olycksfall utomlands.

Vårdförsäkring Om & Om Extra – passar dig som gått i pension

Kan tecknas av dig mellan 55–69 år (gäller sedan livet ut)

Med våra prisvärda vårdförsäkringar Om & Om Extra får du snabbt rätt vård och även sjukvårdsrådgivning av våra erfarna sjuksköterskor. Om Extra – allt som Om har förutom vårdkoordinator – samt att du får snabb tillgång till operation & sjukhus­vård – och lite till. Självrisk: 600 kr. Med Vårdförsäkring Om ingår operation mot en extra självrisk på 2 500 kr, om du inte får operation inom vårdgarantin.

Jämför försäkringarnas innehåll

Du får tillgång till undersökning och behandling av en läkare vid en sjukvårdsmottagning inom Skandias nätverk av privata vårdgivare. Läkarvården bokas via Hälsoslussen.

Du får tillgång till eftervård och rehabilitering på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vi ersätter kostnader för behandling hos fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller arbetsterapeut. Du får behandling hos en klinik som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall och skadeår ersätts. Bokas via Hälsoslussen. 

Vi ersätter kostnader för behandling hos dietist efter remiss från läkare. Du får behandling hos någon av de dietister som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingar per försäkringsfall ersätts.

Vi ersätter kostnader för hjälpmedel som ordinerats av läkare. Vi ersätter upp till 0,5 prisbasbelopp per försäkringsfall.

Vi ersätter rese- och logikostnader i samband med ersättningsbar vård och behandling om resan överstiger 5 mil enkel resa. Om du ska genomgå en större operation kan även ersättning ges för anhörigs rese- och logikostnader. Alla logikostnader måste godkännas av Skandia i förväg. 

Vi ersätter dig för patientavgifter inom offentlig vård upp till gällande högkostnadsskydd.

Du garanteras vid medicinskt behov att få en första rådgivning av läkare inom 7 dagar efter att du kontaktat Hälsoslussen. Garantin gäller inom Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vi ersätter kostnader för behandling hos psykolog eller psykoterapeut inom Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall ersätts. Bokas via Hälsoslussen.

Vi ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel i samband med ersättningsbar vård och behandling. Du får ersättning motsvarande högkostnadsskyddet per kalenderår.

Du får tillgång till sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Rådgivningen utförs av legitimerad vårdpersonal.

Du får tillgång till Hälsoslussen. Det innebär att en legitimerad vårdpersonal ger dig medicinsk rådgivning, bedömer vårdbehov och hjälper till med planering och bokning av vård inom Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vid behov av operation och sjukhusvård täcker försäkringen rådgivning av vårdkoordinator. Vårdkoordinatorn är en sjuksköterska som hjälper dig att hitta en vårdgivare inom den offentliga vården som kan tillhandahålla operationen inom vårdgarantin. Vårdkoordinatorn kan även ge rådgivning om offentliga vårdens möjlighet till vård utomlands.

Om offentliga vården inte uppfyller sin vårdgaranti erbjuds du operation på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Du betalar i så fall en ytterligare självrisk om 2 500 kr per försäkringsfall.

Du får en årlig genomgång av din hälsostatus med individuella råd och stöd från en sjuksköterska för att förebygga risken för ytterligare sjukdom eller försämrad hälsa. Den årliga genomgången ingår för dig som är 75 år eller äldre och har två eller flera kroniska sjukdomar. Mötet sker digitalt.

Om du ska ansöka om hemtjänst, äldreboende, hjälpmedel hemma eller annan kommunal äldreomsorg kan du få stöttning av Skandias samarbetspartner inför din första kontakt med biståndshandläggaren hos kommunen. Tillsammans går ni igenom hur det funkar och vilka behov du har. Du får upp till fyra timmars stöd, och väljer själv om du vill ha hjälp både inför mötet med biståndshandläggaren, och under själva mötet. Alla möten sker digitalt.

Du får tillgång till operationsförberedande undersökning, operation och sjukhusvård på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Ifall du behöver opereras eller bli inskriven på sjukhus är du garanterad det inom 20 vardagar från att vi mottagit all nödvändig medicinsk dokumentation. Garantin gäller inom Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vårdförsäkring Olycksfall – passar dig som vill ha en enkel & billig försäkring

Kan tecknas av dig mellan 16–64 år (gäller sedan tills du fyller 70 år)

Om du råkar ut för en olycka får du tillgång till våra erfarna sjuksköterskor som ger dig sjukvårdsrådgivning och planerar in snabb vård för dig. För att använda Vårdförsäkring Olycksfall behöver du först få en remiss från t.ex. vårdcentralen eller akutmottagningen. Självrisk: 0 kr.

Försäkringens innehåll

Vårdförsäkring Olycksfall

Du garanteras vid medicinskt behov att få en första rådgivning av läkare inom 7 dagar efter att du kontaktat Hälsoslussen. Ifall du behöver opereras eller bli inskriven på sjukhus är du garanterad det inom 20 vardagar från att vi mottagit all nödvändig medicinsk dokumentation. Garantin gäller inom Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Du får tillgång till undersökning och behandling av en läkare vid en sjukvårdsmottagning inom Skandias nätverk av privata vårdgivare. Läkarvården bokas via Hälsoslussen.

Om du skulle råka ut för en olycka så får du tillgång till operationsförberedande undersökning, operation och sjukhusvård på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vi ersätter kostnader för behandling hos fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller arbetsterapeut efter operation eller ingrepp. Behandling sker hos en klinik som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall ersätts.

Vi ersätter kostnader för behandling hos psykolog eller psykoterapeut inom Skandias nätverk av privata vårdgivare. Upp till 10 behandlingstillfällen per försäkringsfall ersätts.

Du får tillgång till eftervård och rehabilitering på något av de sjukhus eller mottagningar som ingår i Skandias nätverk av privata vårdgivare.

Vi ersätter kostnader för hjälpmedel som ordinerats av läkare. Vi ersätter upp till 0,5 prisbasbelopp per försäkringsfall.

Vi ersätter rese- och logikostnader i samband med ersättningsbar vård och behandling om resan överstiger 5 mil enkel resa.

Priser, vanliga frågor och villkor

Vanliga frågor & svar

 • Du får tillgång till snabb planerad vård i privat regi när du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

 • Det beror på vad du har fyllt i din hälsodeklaration. Vi kan behöva beställa in kompletterande uppgifter från dig eller från vårdinrättningar du tidigare varit på, vilket påverkar handläggningstiden.

 • Du kan alltid ändra din vårdförsäkring fram tills du fyllt 70 år. Efter det kan du inte uppgradera din försäkring. Du kan däremot alltid välja en som är mindre omfattande. Har du gått i pension kan du välja att byta till Vårdförsäkring Om eller Vårdförsäkring Om Extra.

 • Ja, tecknar du Vårdförsäkring Plus gäller den under de första 45 dagarna räknat från utresedatum. Den gäller vid akut sjukdom eller olycksfallsskada som du drabbats av under tillfällig resa utanför Sverige.

 • Nej, din vårdförsäkring är personlig och gäller endast för dig.

 • Om ditt barn är över 18 år kan han/hon själv ansöka om en vårdförsäkring digitalt med sitt BankID. Är barnet fyllda 16 år men ännu inte 18 år kan du som målsman ansöka genom att fylla i en blankett.

 • Nej, du kan endast ansökan om vårdförsäkring om du är bosatt och folkbokförd i Sverige.

 • Du kan söka för planerad vård dvs. för skada eller sjukdom som kräver specialistläkarvård eller operation. Sök vård via Hälsoslussen.

  Söker du för enklare besvär kan du använda Vård online alla dagar 7–22 där du får läkarkontakt inom 4 timmar. 

  Vi erbjuder inte akutvård. Gäller det ett livshotande tillstånd? Ring 112. För övriga akuta sjukdomar och besvär ska du vända dig till närmaste akutmottagning.

 • Vårdförsäkringen gäller utomlands för dig som har Plus eller Excellent.

  Om du har blivit akut sjuk eller råkat ut för en olycksfallsskada vid en tillfällig resa utomlands och behöver mer omfattande vård (som innebär högre kostnader, t.ex. sjukhusvård eller operation), kan du ringa SOS International i Köpenhamn på +45-70 10 50 50

  Om du behöver enklare vård vid en tillfällig resa utomlands vänder du dig till en vårdgivare på orten. Vi ersätter dig i efterhand om vården omfattas av försäkringen (läs mer i villkoren).

Alla frågor och svar

Tips till dig som har vårdförsäkring 

Man får hjälp med rehabövningar av kvinna

Så söker du vård

Du som har vår vård­försäkring eller hälso­försäkring kan enkelt söka hjälp och vård genom att kontakta Hälsoslussen.

Till Hälsoslussen

Hjärta

Anmäl skada, sjukdom & utlägg

Här kan du anmäla skada eller sjukdom och ansöka om ersättning. Snabbt, enkelt och säkert.

Anmäl skada, sjukdom & utlägg

Dator på skrivbord

Se dina försäkringar

Som inloggad får du en snabb och enkel över­blick över dina försäkringar och skadeärenden. 

Logga in och se dina försäkringar

Logga in och se dina befintliga skadeärenden

Ballonger

Skandia Omtanke

Med Skandia Omtanke går du en tryggare framtid till mötes. Du kan köpa kvalitets­granskade vardags­tjänster till dig och dina nära hos våra utvalda samarbetspartners. Allt till ett förmånligt pris.

Läs mer om Skandia Omtanke

Få snabb vård – när du behöver den


Glad man med kryckor

Ansök redan idag!

Teckna en vårdförsäkring redan idag så får du får du snabbt professionell vård – när du behöver den.

 • Planerad vård – t.ex. specialistläkare, sjukhusvård och rehabilitering
 • Känn dig trygg med att få rätt hjälp om du blir sjuk
 • Prisvärda och unika vårdförsäkringar
Logga in och ansök