Gå till innehåll
Kvinna och man under paraply

Efterlevande­­skydd – ekonomiskt skydd för medarbetarens familj

Med ett efterlevande­­­skydd får dina medarbetares familjer större ekonomisk trygghet.

 • Ger ekonomisk trygghet till medarbetarens familj
 • Går att anpassa efter livssituation
 • Går också att välja bort

Boka rådgivning

Så funkar efterlevandeskyddet

­­Ett av våra efterlevande­­skydd kallas återbetalnings­­skydd. Om en medarbetare skulle dö under tiden som återbetalnings­skyddet gäller betalas pengarna ut till medarbetarens familj.

 • Om en medarbetare skulle dö före avtalad pensionsålder betalas återbetalnings­skyddet ut till familjen. Beloppet som betalas ut beror på hur stort försäkrings­kapitalet är. Ju mer det har hunnit byggas upp, desto större blir återbetalnings­skyddet.

  Med försäkrings­kapital menar vi pengarna som sparas till medarbetarnas tjänste­pension. Försäkrings­kapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Om en medarbetare skulle dö efter att ha börjat ta ut sin pension fortsätter utbetal­ningarna till familjen under den tid som är kvar enligt avtalet mellan dig som arbets­givare och oss på Skandia.

 • Skyddet betalas ut till med­arbetarens familj enligt den här priori­teringen:

  1. Medarbetarens maka, make eller sambo
  2. Medarbetarens barn
  3. Medarbetarens makas, makes eller sambos barn

  Medarbetaren kan själv både ändra prioriteringen och vem av de listade ovanför som ska få pengarna. Utbetal­ningarna sker varje månad och fördelas på minst 5 år.

 • Det går att välja bort återbetalnings­skyddet. För den medarbetare som gör det blir pensionen lite högre. 

  I en försäkring utan återbetalnings­skydd får andra som sparar i samma sorts försäkring dela på det ihop­samlade försäkrings­­kapitalet när medarbetaren dör (arvsvinst). I utbyte är medarbetaren med och delar på andras försäkrings­kapital löpande.

Extra efterlevandeskydd

Återbetalningsskyddet kan oftast kombineras med ett extra efterlevandeskydd (gäller inte vid löneväxling). Det är en försäkring som ger familjen extra trygghet om medarbetaren dör innan pension och innan det ihopsamlade försäkringskapitalet (värdet på försäkringen) har hunnit bli så stort.

 • Ett extra efterlevandeskydd innebär att medarbetarens familj får ett visst belopp utbetalat varje månad under en bestämd period. Hur stort totalbelopp familjen får väljer medarbetaren i form av årslöner – se räkneexemplet längre ner. Det beloppet beror därför inte på hur stort försäkringskapitalet har hunnit bli när medarbetaren dör.

  Om medarbetaren dör före pensionen kommer det ihopsamlade försäkringskapitalet (i form av återbetalningsskyddet) stå för en del av totalbeloppet. Det extra efterlevande­skyddet står för resten och fastställs årsvis.

 • En del av beloppet (premien) du betalar in till medarbetarnas tjänstepensionsförsäkring varje månad går till att betala för det extra efterlevandeskyddet. Det gör att deras slutliga pension blir något lägre när de väljer ett extra efterlevandeskydd.

  Allteftersom försäkringskapitalet växer kommer det närmare det totalbelopp som medarbetaren har valt, och skillnaden upp till det valda beloppet minskar. Det sänker kostnaden för det extra efterlevandeskyddet och mer av premien kan då gå till tjänstepensionssparandet. Kostnaden för det extra efterlevandeskyddet påverkas också av medarbetarens ålder.

  • Moas årslön: 400 000 kr
  • Antal årslöner som Moa väljer: 2 årslöner
  • Totalbelopp som Moas familj får om hon dör före avtalad pensionsålder: 400 000 x 2 = 800 000 kr

  Exempel: Moa väljer att försäkra ett totalbelopp på totalt 800 000 kr. Bilden visar att hennes försäkringskapital (det som sparas till hennes pension) växer varje månad. När försäkringskapitalet växer kommer hon närmare totalbeloppet 800 000 kr. När Moa har fyllt 60 år (se bilden) kostar försäkringen inget eftersom hennes försäkringskapital är lika stort som nivån hon valde som totalbelopp: 800 000 kr. Hela premien som du som arbetsgivare betalar in går då till Moas pensionssparande.

  Utbetalningarna sker varje månad och fördelas på minst 5 år. Skyddet gäller så länge premien betalas och som längst fram till avtalad pensionsålder.

Boka tid för rådgivning

Med ett efterlevande­­skydd får dina medarbetares familjer större ekonomisk trygghet när det gäller tjänstepensionen. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för en kostnadsfri företagsrådgivning.

Boka här