Gå till innehåll

Hur förvaltar man 700 miljarder?

Vi har ett av Sveriges största förvaltaruppdrag. I vår Kapitalförvaltningsrapport för 2020 kan du läsa mer om hur vårt arbete bedrivs med utgångspunkt i ansvarsfullhet och hållbart värdeskapande.

Växter och vattenkanna

Läs vår Kaptalförvaltningsrapport 2020

Skandia har totalt cirka 700 miljarder kronor under förvaltning.  

Det medför stora möjligheter att påverka  men också ett stort ansvar. Därför låter vi pengarna jobba på ett sätt som kan ge bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygga ett bättre samhälle. 

– Hållbarhet har länge varit viktigt för oss på Skandia. Redan i slutet av 90-talet uteslöt vi investeringar i tobaksbolag ur portföljerna. Idag är hållbarhet en av de allra starkaste trenderna på de finansiella marknaderna, säger Lars-Göran Orrevall, chef för vår kapitalförvaltning. 

Ansvarsfull förvaltning

Förvaltningen sker med utgångspunkt i en ansvarsfull kapitalförvaltning för att kunna skapa god avkastning och bidra till ett hållbart värdeskapande för våra ägare och kunder. Vi stödjer FN:s Global Compact, har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments, UN PRI) och granskar företagen vi investerar i ur hållbarhetssynpunkt.  

I den årliga utvärderingen från FN initiativet UN PRI bedöms Skandia utifrån en självutvärderingsmetod. 2020 års bedömning visar att vi får fortsatt högsta betyg A+ för vår styrning av ansvarsfulla investeringar samt att vi står oss väl i jämförelsen med andra kapitalägare och förvaltare, dvs betyg som är bättre eller i linje med genomsnittet för samtliga utvärderade områden.   

– Att vara del av investeringar med mätbara positiva utfall på flera av de globala hållbarhetsmålen och samtidigt skapa god riskjusterad avkastning för våra kunder är mycket viktigt för oss, säger Lars-Göran Orrevall. 

Läs mer om våra hållbara investeringar

Bidra till omställningen

Tidigare i höstas sjösatte vi en ny klimatfärdplan, som ska minska investeringarna i fossila bränslen med 75 procent till år 2025 och storsatsa på hållbara och fossilfria fonder. På kort tid frigör vi därmed kapital till investeringar i förnyelsebar energi och grön teknik.  

Arbetet med att hitta fler hållbara investeringar är mer prioriterat än någonsin för oss. Bolag med lösningar som främjar klimatet har potential att bli börsvinnare. På så vis kan vi som ledande pensionsbolag skapa god avkastning åt dig som sparare, samtidigt som vi tillsammans bidrar till klimatomställningen. 

– Klimatfrågan är en vår tids viktigaste frågor och den globala ekonomin står inför en stor omställning. Vi vill skapa god avkastning med sunt risktagande för våra ägare och kunder och anpassar därför våra portföljer för att stå starkare i klimatomställningen, avslutar Lars-Göran. 

Läs rapporten här

Här kan du läsa hela vår Kapitalsförvaltningsrapport för 2020.

Läs hela rapporten

Andra läser om

Fler nyheter