Gå till innehåll

"Hälsofrämjande aktiviteter del av kulturen"

En blomstrande företagskultur med högt engagerade medarbetare, låga sjuktal och bra balans mellan jobb och privatliv. För många chefer låter det hela som en dröm. På Cochlear i Göteborg är det snarare vardag. – Wellness-programmet har blivit en del av vårt DNA, säger vd Rom Mendel och berättar om bolagets stora hälsosatsning tillsammans med Skandia.

Medicinteknikbolaget Cochlear är världsledande på marknaden för hörselimplantat. Företaget har nästan 4 000 anställda över hela världen, varav över 200 i Mölnlycke, Göteborg.

Men Cochlear jobbar inte bara för ökad hälsa hos andra. Under sommaren 2017 lanserade bolaget, i nära samarbete med oss, ett omfattande internt wellnessprogram. Satsningen har vuxit och genomsyrar nu hela företagskulturen med mycket goda resultat.

– På två år har vi halverat personalomsättningen och sett en 40-procentig minskning av antalet sjukskrivningar, säger Rom Mendel.

– Detta samtidigt som vi ser ett kraftigt ökat engagemang bland våra medarbetare. Personalen är alltså både friskare och mer motiverad. Så självklart är jag nöjd. De är vår viktigaste resurs, säger han.

Fyra fokusområden

Wellnessprogrammet har fyra fokusområden: fysisk aktivitet, kost, mindfulness och socialt välbefinnande. I det drivande teamet finns representanter från Cochlears olika avdelningar.

– Vi arbetar idag med hälsa som ett brett begrepp och har hela tiden som mål att väva in alla fokusområden i de olika aktiviteterna vi genomför, säger Mia Mattsson, som har titeln People & Culture Generalist.  

– En del företag säger nej till att träna på arbetstid och stödjer inte promenadmöten. Hos oss är hälsofrämjande aktiviteter snarare en del av kulturen och ett beteende som uppmuntras. Om våra medarbetare mår bra så mår företaget bra också och det är en win-win för båda parter, säger Mia.

Stor variation

Utanför den mäktiga glasfasaden invid motorvägen har Cochlear byggt ett utegym, där en personlig tränare en gång i veckan håller pass. Det finns kurser i mindfulness och i företagets största möteslokal erbjuds regelbundet yoga med instruktör. För den som inte är så van att träna, finns bland annat dans och mjukare pass där fokus främst ligger på stretch och rörlighet, där man deltar utan att byta om.

Cochlear har till och med en utbildad dietist. Linda Wahlfors jobbar egentligen med interna och externa event, men håller även intern kostrådgivning inom ramen för wellnessprogrammet.

– Det handlar om att skapa en helhet för individen, något som alla tjänar på i slutändan. Tar man hand om sin kropp – både hjärna och hjärta – leder det till att man mår bättre både på jobbet och privat, säger Linda.

Tillsammans med Skandia

Som en del i det interna förändringsarbetet, utbildades Cochlears chefer och HR-avdelning i vår förebyggande hälsoförsäkring. Här ingår bland annat Hälsoslussen, dit medarbetare enkelt kan vända sig för att få kontakt med hälso- och rehabvägledare om de behöver tidig hjälp, t.ex. om de är nedstämda, har värk eller känner sig stressade. Hälsoförsäkring gör ingen skillnad på om problemet är privat eller jobbrelaterat.

– En sjukskrivning blir kostsam för oss som företag men självklart också för individen. Så det vill vi ju undvika till varje pris. Därför arbetar vi tillsammans med Skandia för att försöka förebygga sjukskrivningar bland våra medarbetare, säger Mia Matsson.

Alla fick hälsoapp

Via vår hälsoförsäkring fick Cochlear ta del av en hälsoapp kostnadsfritt – en satsning som företaget lanserade samtidigt med wellnessprogrammet. Alla medarbetare fick tillgång till hälsoappen som uppmuntrar till en sund livsstil. 

– Hälsoappen används löpande och skapar motivation att göra någonting varje dag som främjar hälsan. Det handlar inte bara om att mäta steg. I appen kan man även få tips om sömn, olika aktiviteter, berättar Mia.

Löpande utvärdering

Varje år skickar företaget ut en wellnessenkät, där alla medarbetare får möjlighet att dela med sig vad de tycker. Linda Wahlfors berättar att Cochlears hälsosatsning är uppskattad och att många har ändrat sina vanor till det bättre.

– Vi har fått in oerhört många positiva kommentarer, vilket förstås är väldigt glädjande, säger hon.

– Det är viktigt att försöka nå ut till alla, inte bara dem som redan är fysiskt aktiva. Vi vill skapa låga trösklar och hitta olika aktiviteter som kan tilltala så många som möjligt.

Börja från toppen

Wellnessgruppen har löpande avstämningar med en styrgrupp, där bland andra vd Rom Mendel ingår. Man går igenom budget, uppföljning samt planerade aktiviteter.

Rom Mendel konstaterar att arbetet måste börja från toppen.

– Förändring handlar om övning och att leva som man lär. Idag är wellnessprogrammet en del av vårt dna, en del av vår kultur och vad som gör oss unika. Vi kommer att fortsätta hålla programmet levande!

Andra läser också om

Fler nyheter