Gå till innehåll

Därför justerar vi återbäringsräntan – frågor och svar

Från och med den 1 oktober 2022 justerar Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 3 procent till 2 procent. Här är svaret på några vanliga frågor.

Två blommor på ett bord

Varför justerar Skandia återbäringsräntan? 

På grund av volatiliteten på kapitalmarknaderna och den senaste tidens börsnedgångar så justerar vi återbäringsräntan från 3 till 2 procent. Vi bedömer att läget på marknaden kommer att vara osäkert året ut med fortsatta svängningar.

Är Skandia väl rustat för framtida utmaningar? 

Vår portfölj är utformad för att vara stabil över lång tid. Med Skandias långsiktiga placeringar har vi en allvädersportfölj som lämpar sig mycket väl för pensionssparande. Som kund i Skandia Liv kan man känna sig trygg med sitt pensionssparande, inte minst i tider av ekonomisk turbulens. 

Solvensgraden, det vill säga bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick per den 31 augusti till 213 procent, vilket innebär att bolaget har en mycket god finansiell ställning. 

Vad är traditionell förvaltning? 

Med traditionell förvaltning placeras spararnas pengar i samma portfölj, Skandia Liv, där vi anpassar förvaltningen och risken efter marknadsläget. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning och har möjlighet till mer. 

Hur fungerar återbäringsräntan? 

Avkastningen i Skandia Liv (traditionell förvaltning) påverkar inte värdet på försäkringen omedelbart utan jämnas ut med hjälp av återbäringsräntan, som preliminärt fördelar ut överskottet över tid till försäkringarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.  

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter