Gå till innehåll

Fasträntekonto – för barn och unga

Spara tryggt med fast ränta! Genom att binda sparpengar får ditt barn en högre ränta än på ett vanligt sparkonto. 

Insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgälden.

3 steg för att öppna fasträntekonto till ditt barn

1. Öppna ett Allt i Ett-konto — om ditt barn redan inte har ett

För att öppna ett fasträntekonto behöver ditt barn ha ett Allt i Ett-konto. På Allt i Ett-kontot behöver det finnas ett saldo på minst 10 000 kronor för att öppna ett fasträntekonto.

Öppna Allt i Ett-konto

Allt i Ett-kontot är ett kostnadfritt privatkonto som ditt barn behöver för att kunna öppna Sparkonto, Fasträntekonto och andra produkter hos oss.

 

2. Skicka in ansökan till oss

Fyll i ansökan och skicka till:
Frisvar
Skandia
Dokumenthantering, R 813
106 37 Stockholm

Ansökan Fasträntekonto

3. Nu är du klar!

Vi öppnar fasträntekontot till ditt barn och skickar en bekräftelse på posten.

Aktuella räntor Fasträntekonto

Bindningstid Fast ränta Effektiv ränta
3 månader 4,30 % 4,37 %
1 år 3,65 % 3,65 %

Minsta sparbelopp: 10 000 kr

Vid uttag i förtid tillkommer en uttagsavgift på 2 % av insatt belopp. Avgiften kan inte överstiga den uppluppna räntan.

Räntorna gäller fr.o.m 2024-03-15

Effektiv årsränta är ett sätt att uttrycka ränta som gör att det går att jämföra räntan mellan olika löptider. Långa löptider har lägre effektiv årsränta än korta eftersom hela räntan betalas ut i efterhand och ingen ränta på ränteeffekt uppstår under löptiden. Den effektiva årsräntan visar vad räntan skulle ha varit om räntan hade betalats ut årligen.