Gå till innehåll
Skrivbord med läsplatta på

Deklaration - alla datum

Snart är det återigen dags att deklarera. Här hittar du information om årets deklaration. Kom ihåg att den ska vara inlämnad senast den 2 maj 2023.

Så här deklarerar du

Vi på Skandia vill hjälpa dig och har därför sammanställt de vanligaste frågorna vi får i deklarationstider.

Skandia är skyldig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket enligt "Lagen om kontrolluppgiftsskyldighet". Denna skyldighet är ofta sammankopplad med den beskattning/deklaration som du ska lämna men inte alltid. Att vi lämnar kontrolluppgift är inte detsamma som att du ska deklarera eller betala skatt för det vi rapporterat.

 • Ett investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform. Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen eller redovisa enskilda fond- och aktieaffärer. Inte heller beskattas utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. För ränta på kontanta medel finns det särskilda regler.

  Skatten på ditt investeringssparkonto beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag.

  Kapitalunderlaget beräknas utifrån varje kvartal där kvartalen summeras ihop och delas på 4:

  • Ingående saldo vid kvartalets start
  • Ingående marknadsvärde vid kvartalets start
  • Likvidinsättningar under respektive kvartal
  • Marknadsvärdet på inflyttade värdepapper under respektive kvartal

  I deklarationen 2023 gällande skatteår 2022 kommer kapitalunderlaget att multipliceras med 2,94 %. Resultatet blir den så kallande schablonintäkten. Denna kommer att förtryckas i deklarationen och tas upp som inkomst av kapital. På sådana inkomster betalar du 30 % i skatt.

  Exempel
  Du öppnar ett investeringssparkonto under det första kvartalet 2022. Du betalar in 50 000 kr under det första kvartalet och sedan ytterligare 20 000 kr under det tredje kvartalet. Under året stiger värdet på dina tillgångar i investeringssparkontot (utöver gjorda insättningar).

  Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med 2,94 %. Den schablonintäkt som kommer att finnas förtryckt i din deklaration för år 2022 blir 1859,55 kr. Eftersom schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % kommer du att få betala 557,87 kr i skatt på ditt investeringssparkonto.

  Värdet vid ingången av kvartal 1   0 kr
  Värdet vid ingången av kvartal 2   51 000 kr
  Värdet vid ingången av kvartal 3  55 000 kr
  Värdet vid ingången av kvartal 4   77 000 kr
  Insättningar under året  70 000 kr
  Summa av värde och insättningar under året  253 000 kr
  Kapitalunderlaget (en fjärdedel av årets totala värde) 63 250 kr
  Schablonintäkt (2,94 % av kapitalunderlaget x 63 250 kr) 1859,55
  Skatten (1859,55 kr * 0,3)    557,87 kr
 • På en värdepappersdepå betalar du skatt på vinsten om du under året har sålt värdepapper eller fonder. På motsvarande sätt kan du göra avdrag om du sålt värderpapper och fonder med förlust. 
  Du betalar också skatt på utdelningar för värdepapper men inte på fonder.

  Värdepapper
  Har du under året sålt värdepapper så har vi rapporterat in kontrolluppgifter för försäljningarna till Skatteverket. Du måste själv rapportera ditt omkostnadsbelopp i din deklaration. För att hitta ditt omkostnadsbelopp så finns en resultatsida på skandia.se.

  Om du inte vet ditt omkostnadsbelopp (köpelikvid + courtage) går det alltid att deklarera genom att använda sig av schablonmetoden. Läs mer om detta hos Skatteverket.

  Fonder
  För fonder som finns i en värdepappersdepå betalar du en schablonskatt för värdet på de egna andelarna och en schablonintäkt ska redovisas i din inkomstdeklaration. Schablonbeskattningen omfattar andelar i såväl svenska fonder som motsvarande utländska fonder.

  Reglerna innebär att den som är delägare i en svensk eller utländsk fond, ska ta upp en schablonintäkt som inkomst av kapital i inkomstdeklarationen. Schablonintäkten uppgår till 0,4 % av värdet på fondandelarna vid kalenderårets ingång. Den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4 * 30 %) av värdet.

  Exempel fonder

  Marknadsvärdet den 1 januari 2022 100 000 kr
  Schablonintäkt (0,4 % av marknadsvärdet)   400 kr
  Kontrolluppgift lämnas på 400 kr
  Beskattningen blir 30 % på 400 kr  120 kr
 • I en IPS du en avkastningsskatt som baseras på ditt depåvärde den 1 januari varje år.

  Avkastningsskattens storlek beror på föregående års genomsnittliga statslåneränta.
  Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,50 %. Detta innebär att att avkastningsskatten för 2022 blir 0,075 % (dvs 15 % av 0,50 %).

  Exempel

  Depåvärde 1 januari 2022 100 000 kr
  Statslåneränta 2022 0,075 %
  Skatteunderlag 750 kr
  Skattesats 15 %
  Avkastningskatt 112,50 kr
 • Den skatt du betalar på räntan i ett kontosparande tas upp i din skattedeklaration som inkomst av kapital och har en skattesats på 30 %. Vi lämnar in en kontrolluppgift till Skatteverket på den ränta som du fått. Om den ränta som betalas ut till ditt konto är under 100 kr så drar banken dock ingen skatt.

 • I deklarationen får du göra avdrag för ränteutgifter du haft under inkomståret. Även ränteutgifter som kommer av att du betalat ränteskillnadsersättning för att du löst ett lån i förtid, då du t.ex. sålt din bostad eller bytt bank, får du göra avdrag för. För 2022 är 30 % av räntebeloppet avdragsgillt upp till 100 000 kr per person. Överstigande belopp är avdragsgillt med 21 %. Observera att det avdragsgilla beloppet kvittas mot eventuella ränteintäkter du haft under samma år.

  Fördela räntan mellan er. Om ni har bolån eller andra lån ihop så fördelar banken automatiskt räntan lika mellan er. Om en av er tjänar för lite för att kunna utnyttja hela ränteavdraget så fördela om det i deklarationen genom att stryka över det förtryckta beloppet och skriva dit det nya.

  Exempel
  Olle och Maria har ett gemensamt bolån på 3 000 000 kr med en fast ränta på 2,0 %. Deras gemensamma ränteutgifter 2022 var 60 000 kr. Hälften av detta utgör alltså underlaget för räntekostnader för Maria och hälften för Olle. På deras deklarationer finns därför upptaget en ränteutgift på 30 000 kr vardera. Vid skatteuträkningen multipliceras detta belopp med 0,3 och avdraget blir alltså 9 000 kr.

  Bolån 3 000 000 kr
  Ränta x 2 %
  Ränteutgift 60 000 kr
  Kapitalunderskott 60 000 kr
  Avdrag 30 %
  Skatteavdrag 9 000 kr

   

Tips inför deklarationen

 • Skaffa en digital brevlåda

 • Anmäl skattekonto hos Skatteverket för utbetalning av skatteåterbäring.

 • Om du sålt aktier eller fonder under året som inte ligger i ett investeringssparkonto måste du redovisa din vinst eller förlust på försäljningen. Det står på din deklaration om du har några sådana uppgifter att redovisa.

 • Makar/sambor som har gemensamt betalningsansvar för lån behöver inte dela på ränteavdragen med hälften var. Det går bra att fördela om avdragen mellan sig. Kom bara ihåg att ändra avdragsbeloppen i bådas deklarationer.

 • För att få avdrag för rot-eller rutarbete under inkomståret 2022 måste arbete vara utfört senast den 31 januari 2023, men vara betalt före årsskiftet 2022/2023. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år. Högst 50 000 kronor får vara rotavdrag.

 • För att få full koll på vilka avdrag du kan ha rätt att göra så har Skatteverket tagit fram ett avdragslexikon för privatpersoner.

 • Avdrag för privat pensionssparande finns inte längre. Nu finns andra sparformer för pensionen, till exempel investeringssparkonto eller kapitalförsäkring.

Vanliga frågor

 • Årsbeskeden skickas vecka 4–13 eller löpande under året, beroende på om det gäller bank, privat försäkring, eller försäkring via jobbet. Kontrolluppgifterna skickas under vecka 2–4.

  Du hittar dina årsbesked och kontrolluppgifter genom att:

  1. Logga in
  2. Gå till Övriga val
  3. Välj Mina dokument

  Logga in och se årsbesked och kontrolluppgifter

 • Vi rapporterar följande uppgifter till Skatteverket:

  • Räntekostnader och ränteintäkter
  • Betalning till och från utlandet
  • Realisationer (försäljningslikvid) av värdepapper (aktier, obligationer, strukturerade produkter mm)
  • Realiserad vinst/förlust fondandelar
  • Schablonintäkt fonder (gäller värdepappersdepå)
  • Schablonintäkt investeringssparkonto
  • Utdelningar
  • Räntekuponger (obligationer)
  • Pensionsparande
  • Pensionsutbetalningar
 • Så här gör du:

  1. Logga in
  2. Du hittar anskaffningsvärde under menyvalet Spara, Mitt sparande, Mitt sparande i aktier & fonder

   

 • Nej, det behöver du inte.

 • Om du vill få skatteåterbäringen direkt till ditt konto ska du anmäla ditt kontonummer Skatteverket.

  Du kan anmäla ditt kontonummer via Skatteverkets e-tjänst.

Alla frågor och svar