Gå till innehåll
Pappa håller son i famnen

Spara i eget namn

När du sparar i eget namn väljer du själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Vill du låta oss sköta placeringen är en kapitalförsäkring inom Skandia Liv ett bra alternativ. Med ett Investeringssparkonto (ISK) bestämmer du själv hur aktiv du vill vara.

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär också en risk men medför att du alltid får ut minst det garanterade beloppet. Läs mer här

Spara själv till barnet

Genom att spara i ditt eget namn väljer du själv när du vill att barnet ska få tillgång till pengarna. När du tycker det är dags, kan du ge barnet sparandet som gåva. När du sparar i eget namn är pengarna juridiskt sett dina. Det innebär att de kan ingå om du t.ex. skiljer dig eller går i personlig konkurs.

Om du skulle gå bort

Om du sparar på ett ISK eller värdepappersdepå och vill att pengarna går till barnet vid din bortgång behöver du skriva ett testamente som anger detta. Det finns dock mycket att ta hänsyn till när man skriver ett testamente, så det kan vara en god idé att ta hjälp av en jurist. Om du istället sparar i en kapitalförsäkring kan du sätta ett eller flera barn som förmånstagare. Ett förmånstagarförordnande kan gälla både under din livstid och vid ditt dödsfall.

Grönt paraply

Kapitalförsäkring inom Skandia Liv

Spara i eget namn med barnet som förmånstagare

Vi sköter placeringen åt dig efter hur marknaderna ändras, med unika placeringsmöjligheter i bl.a. onoterade bolag.

 • Spara på lång sikt för barn eller barnbarn – minst 10 år
 • Ett tryggt sparande med möjlighet till bra avkastning
 • Spara med garanti

 

Bokstäverna ISK

ISK i eget namn

Spara i eget namn och ge pengarna till barnet senare

Med ett Investeringssparkonto (ISK) i eget namn har du full kontroll över pengarna och bestämmer själv när barnet ska få tillgång till dem.

 • Enkelt att sätta in och ta ut pengar
 • Välj själv bland ett stort utbud av hållbara fonder, aktier m.m.
 • Ansök digitalt och börja spara direkt

 

Läs mer om Investeringssparkonto

Insättningsgaranti. Likvida medel på Investeringssparkonto (ISK) omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kund enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgälden.

Investerarskydd. För finansiella instrument i Investeringssparkonto (ISK) gäller det statliga investerarskyddet vilket ger ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per kund och institut i händelse av konkurs. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som mottagits med redovisningsskyldighet. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten ska betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts. Läs mer på Riksgälden.

Vanliga frågor om barnspar

 • Om ditt barnspar ligger på ett investeringssparkonto bör du skriva ett testamente som förtydligar vem pengarna ska gå till. Om du inte gör det är risken, beroende på vilka dina arvingar är, att pengarna går till någon annan.

  Sparar du i kapitalförsäkring sätter du helt enkelt barnet som förmånstagare.

 • En förmånstagare är den person du vill ska få pengarna från din försäkring när du går bort. När du tecknar försäkringen sätts automatiskt din make/sambo som förmånstagare, d.v.s. den som har rätt till utbetalning från din försäkring. Om make/sambo saknas sker utbetalning till dina barn. Har du inga barn sker utbetalning till dina arvingar.

  Du kan när som helst ändra förmånstagare och välja vem eller vilka som ska få utbetalning från försäkringen.

Alla frågor och svar

Vill du prata med en rådgivare?

Ring oss på 0771-25 05 35 eller ange nummer så hör vi av oss!

Något gick fel när formuläret skulle skickas.
Frågetecken

Hellre spara i barnets namn?

Läs mer om att spara till barnen i deras namn.

Spara i barnets namn