Gå till innehåll
Pappersflygplan

Våra kvalitetsgranskade fonder

  • Våra fonder kvalitetsgranskas löpande
  • Ger dig ett brett utbud av placeringsmöjligheter för olika sparbehov
  • Erbjuder enkelhet, kvalitet, prisvärdhet och förutsättningar för god avkastning

Se vårt fondutbud

Tänk på! Investeringar innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

Enklare att välja

Genom att ha ett kvalitetsgranskat fondutbud gör vi det enkelt att välja rätt. Vi granskar löpande våra fonder och de som inte klarar kraven tas bort. Bland annat analyseras avgiftsstrukturen samt hur aktiv och bra förvaltningen är. De fonder vi erbjuder bedömer vi har bra förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder. Om du vill ha en personlig rådgivare utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Vi erbjuder fonder från marknadsledande fondbolag

Skandias kvalitetsgranskade fondutbud består av ca 200 fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag. Fondutbudet erbjuder enkelhet, kvalitet och prisvärdhet och förutsättningar för god avkastning i såväl fondförsäkring som i bank- och försäkringsdepå.

Det omfattar fonder som:

  • Är kvalitetsgranskade och utvalda
  • Bedöms ha potential att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder
  • Är prisvärda
  • Möter efterfrågan
  • Passar olika behov och intressen
Se vårt fondutbud

Skandias process för kvalitetsgranskning

Vi granskar hur de fonder vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sina investeringar. I våra beslut om vilka fonder vi ska erbjuda premierar vi fonder som har ett systematiskt arbete och hög kompetens inom hållbarhet. Fondens förvaltare ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. 

Placeringsfilosofin

Avser vilka typer av avkastningsmöjligheter i de finansiella marknaderna som förvaltaren söker efter.

Process

Skandia utvärderar hur förvaltaren tillämpar placeringsfilosofin i det dagliga arbetet, exempelvis hur förvaltaren genomför finansiell analys, väljer värdepapper och hanterar risker.

Personer

Skandia granskar kapitalförvaltarens förutsättningar att bedriva den förvaltning som fonden avser, vilket också inkluderar förvaltningsteamets lämplighet.

Prestation

Förvaltarens risk och avkastning analyseras för att bedöma fondens chanser att uppnå fondens avkastningsmål, exempelvis överträffa ett jämförelseindex..

Produkt

Fondens utformning granskas, bl a avgiftsnivåer samt möjligheter till insyn och god likviditet.

Hållbarhet (gäller enbart fonder för fondförsäkring)

Hur förvaltaren tillämpar kriterier som rör social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Distributörsfonder – Extern förmedling

Distributörsfonder är en egen kategori i vår fondlista. Det är en utökad investeringsmöjlighet som erbjuds via extern förmedling, utifrån din personliga riskprofil. Du kan inte köpa dessa fonder genom oss utan enbart genom en rådgivare hos en försäkringsförmedlare.