Gå till innehåll
Pajdiagram

Premiepension – gör ett aktivt fondval

  • Det kostar ingenting att byta fonder
  • Aktiva val ger dig bättre förutsättningar för en högre pension
  • Du kan byta inriktning på dina fonder beroende på konjunkturen

Premiepensionen byggs upp från din lön och andra ersättningar. Du kan påverka din pension genom att aktivt välja fonder. Det är enklare än du tror!

Gör ett aktivt fondval

Premiepensionen (PPM) är en del av den allmänna pensionen. 2,5 % av ditt pensionsunderlag sätts av till premiepension. Om du inte väljer fonder själv hamnar pengarna i en global aktiefond, AP7 Såfa. Men den är faktiskt inte säkrare än andra fonder och därför är det bra att göra ett aktivt fondval. Du kan byta fonder hur ofta du vill. 

Hur mycket har du att placera?

Ditt premiepensionskonto fylls på varje år med mer pengar. Pensionsmyndigheten kan ge dig information om hur mycket pengar du har på kontot. Hur mycket du till slut får i premiepension beror på:

  • Hur de fonder du valt utvecklas
  • Hur stora inbetalningarna är
  • Hur gammal du är när du börjar ta ut pensionen

Tänk på! Investeringar innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

Välj bland Skandias fonder

Skandia förvaltar många fonder som ryms inom premiepensionen. Numret är fondens fondnummer hos Pensionsmyndigheten. Klicka på fondens namn för att läsa mer om placeringsinriktning och strategi.

Aktiefonder Fondnummer
Skandia Småbolag Sverige 103 606
Skandia Time Global 439 471
Skandia USA  511 139
Skandia Världen 475 301
Blandfonder Fondnummer
Skandia Balanserad 546 960
Skandia Försiktig 403 642
Indexnära fonder Fondnummer
Skandia Europa Exponering 654 459
Skandia Global Exponering A 545 426
Skandia Japan Exponering 582 791
Skandia Nordamerika Exponering 256 362
Skandia Sverige Exponering A 292 193
Räntefonder Fondnummer
Skandia Korträntefond 331 983
Skandia Obligationsfond 726 117
Skandia Realräntefond 469 817