Gå till innehåll

Vanligast använda blanketterna

Här finner du en sammanställning av blanketter och andra trycksaker som används mer frekvent inom olika produktområden. 

Observera att vid tecknande av alla försäkringar utom sjukförsäkring, ska blanketterna för Kundkännedom, PEP och Skattskyldighet alltid bifogas vid privatägd försäkring (när det gäller omyndiga barn, ska båda vårdnadshavarna skriva under). Vid företagsägd försäkring ska Kundkännedomsblanketten för företag bifogas.

Privatägd
Kundkännedom privat, 92278 
PEP, 90668 
Skattskyldighet, 91882

Företagsägd
Kundkännedom företag, 92326
Instruktion för att fylla i blanketten ”Kundkännedom företag”

TPS

Trycksaksnummer Beskrivning
7328  Företagets ansökan 
7990 Ansökan individuellt Pensionsavtal TPS
8053 FÖRENKLAD Individens val
8896 Förteckning anställda (liggande lista)
70003 Premietrappa nyteckning och omläggning
90092 Överlåtelse av TJP från tidigare arbetsgivare till ny arbetsgivare
90093 Överlåtelse av flera försäkrade i ett avtal
90094 Överlåtelse av privat försäkring till TJP
90095 Överlåtelse helt avtal 
90096 Överlåtelse av TJP till försäkrad
90097 Överlåtelse av TJP till enskild firma
90322 Genast börjande utbetalning TPS
90555 Individval löneväxling
90556 Löneväxling personallista (utan sjukförsäkring)
91848 Löneväxling personallista (med sjukförsäkring)
90997 Ny och avanmälan TPS Access (komplement till företagsansökan)
91035 Ändring av placeringsplan TPS-depå
91065 FÖRENKLAD Företagets ansökan
91269 Begäran om åtgärd för individuell försäkring i TPS
91845 Bonusväxling personallista
92038 BG TPS, ej ocr

PRIIP-faktablad TPS

Trycksaksnummer Beskrivning
92354 Faktablad PRIIP - kapitallivränta Skandia Framtid utan ÅS
92352 Faktablad PRIIP - kapitallivränta Skandia Framtid med ÅS

Liv

Trycksaksnummer Beskrivning
8149 Option SINO
8530 Ansökan Framtid K-skattad
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.
9145 Begäran om åtgärd Liv
92830 Återköp Skandia Liv
20055 Faktablad TNUG
30039 Ansökan SeniorOlycksfall
90159 Inbetalning till Skandia Framtid
90163 Faktablad SINO
90231 Ansökan Framtid K-skattad Företagsägd
OBS! Blankett 92326 ska också lämnas in.
90240 Ansökan SINO
90481 Ansökan TNUG
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.
90699 Avsteg Liv
91602 Faktabladet "Skandia i Siffror"
92582 Produktblad med antagande om årlig avkastning för engångsbetald kapitalförsäkring i Skandia Framtid

PRIIP-faktablad Trad

Trycksaksnummer Beskrivning
92349 Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Skandia Framtid
92354 Faktablad PRIIP – Kapitallivränta Skandia Framtid utan ÅS
92352 Faktablad PRIIP – Kapitallivränta Skandia Framtid med ÅS
92355 Faktablad PRIIP – Livstidsförsäkring Skandia Framtid
92348 Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Allt i Ett
92347 Faktablad PRIIP – Gåvoförsäkring Allt i Ett

Link

Trycksaksnummer Beskrivning
1070 Återköp Link
91851 Fondbyte
6980 BG extrapremie Link
7653 Ändring Link med FMT
8881 FÖRENKLAD Linkansökan
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.
8956 Stora Linkansökan
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.
9238 BG extrapremie Link (endast talongen)
90241 Ändring Link
92712 Begäran om åtgärd - Placeringsplan Entré

PRIIP-faktablad Fond

Trycksaksnummer Beskrivning
92388 Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Fond
92397 Faktablad PRIIP – Kapitallivränta Fond

Depå

Trycksaksnummer Beskrivning
90359 Ändring Depåförsäkring
90360 Återköp Depåförsäkring
90377 Villkor Depåförsäkring
90420 Ansökan FÖRMEDLARE (K-, P- och T-depå)
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.
91035 Ändring av placeringsplan löpande premie i Depå (TPS, T, P och K)
500366 + 91030 Överföringsfullmakt Fonder
500383 Ansökan Värdepappersdepå Företag
500360 Ansökan Värdepappersdepå Privat
500396 Överföringsfullmakt Aktier
500397 Orderunderlag

PRIIP-faktablad Depå

Trycksaksnummer Beskrivning
92405 Allmänt faktablad PRIIP – Räntebärande instrument 
92406 Allmänt faktablad PRIIP – Aktier
92382 Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Depå
92380 Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Depå (Arvodering)

Förmånstagarförordnanden (FMT)

Trycksaksnummer Beskrivning
1011 Liv K-skattad försäkring
6519 Liv P-skattad försäkring
6690 Liv P-skattad försäkring, gammalt sortiment
6839 TPS
8299 Tradliv Tjänstepension, gammalt sortiment
8596 Tradliv Tjänstepension
20086 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
8756 Grupp-Livförsäkring
90592 Link K-skattad försäkring
90593 Link P-skattad försäkring

Hälsohandlingar/Risk

Trycksaksnummer Beskrivning
1153 Ansökan Olycksfallsförsäkring (vid höjning vid vidareförsäkring) Broschyr, trycksaksnummer 20006 
1295 Hälsodeklaration för barn under 16 år
1402 Kontinuitetsförklaring
6692 Läkarutlåtande
80001 Hälsodeklaration
90803 Information Webb-hälsa
90995 Ansökan Skandia Barnförsäkring (vid ändring av befintlig barnförsäkring) Broschyr, trycksaksnummer 20089
91939 Förenklad hälsodeklaration ägare

För att göra en skadeanmälan går kunden in på: https://www.skandiabanken.se/forsakra/anmal-skada

Där finns också vanliga frågor och svar samt länk till skadeblanketter i pdf-format tillsammans med post- och mailadresser till skadeavdelningarna. 

Flytt

Trycksaksnummer Beskrivning
1323 Flytt Liv (inkl uppdrag om flytt 90005)
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.
7990 Flytt TPS
90005 Uppdrag om flytt
90006 Fullmakt inför flytt
90420 Flytt depå FÖRMEDLARE
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.
90826 Flytt Link
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.
91900 Flytt privatägd tjänstepension (inkl uppdrag om flytt 90005)
OBS! Blanketter 92278 + 91882 + 90668 skall också bifogas.

Förköpsinformation

Trycksaksnummer Beskrivning
1120 Företagsägd fondförsäkring
1121 Privat pensionsförsäkring med fondförvaltning
92043 Privat kapitalförsäkring med fondförvaltning
91905 Kapitalförsäkring och Kapitallivränteförsäkring med traditionell förvaltning
92141 Privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning
60022 Gåvoförsäkring
90374 Depåförsäkring
90558 Skandias Tjänstepensionsprogram (TPS)
OBS! För att hämta mer information om respektive produkt inom TPS, vänligen logga in på Säljstöd.
91067 Depå tjänstepensionsförsäkring 
91905 Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning
91919  TPS, Flytt och förköpsinfo - Privatägd tjänstepension 

Övriga

Trycksaksnummer Beskrivning
Beräkningsunderlag Underlag för beräkning av avsättning enligt kompletteringsregeln
1396 Ansökan Autogiro
7307 Anmälan förkommet Försäkringsbrev
90668 Ansökan Skandia Företag
1288 Svarblankett Skatt och konto