Gå till innehåll
Skandia-flaggor

Kundvalt fullmäktige

Alla ledamöter i fullmäktige är kunder i Skandia och valda av kunder i Skandia. Målet är att alla kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.

I och med 2016 års val till fullmäktige är nu Skandias fullmäktige fulltaligt. De nya ledamöterna tillträdde efter bolagsstämman den 11 maj, på Skandiascenen vid Cirkus.

Ledamöter i fullmäktige

Leif Victorin, ordförande
Bo Källstrand, ordförande 

Bo är styrelseordförande i Sjunde AP-fonden. Tidigare landshövding i Västernorrland, vd i Graninge AB (publ) och Svensk Energi. Född 1949, Stockholm. Invald 2015.

Karin Eliasson, vice ordförande
Karin Eliasson, vice ordförande 

Karin är GVP Human Resources på Autoliv (vice ordförande) och styrelseledamot i bl.a. PRI Pensionsgaranti. Tidigare personaldirektör på TeliaSonera. Född 1961, Stockholm. Invald 2014.

Stefan Johnsson, vice ordförande
Stefan Johnsson, vice ordförande

Stefan är finansman, tidigare CFO och HR-ansvarig på Volvo. Har styrelseuppdrag på bl.a. Chalmers. Född 1959, Göteborg. Invald 2014.


Fler ledamöter

Nils Bacos

Nils är konsult och pensionsexpert, tidigare Skandiarådgivare. Han har skrivit böckerna "Planera Pensionsuttagen Rätt!" och "Bli inte Blåst på Pensionen!". År 2013 blev han utsedd till Årets Försäkringsprofil. Född 1954, Lund. Invald 2014.

Magnus Dahlquist 

Magnus är professor och chef för institutionen för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Uppdrag för investeringskommittéerna Nobelstiftelsen, Kyrkans Pensionskassa och Polarpriset, och är styrelseledamot i kapital­förvaltnings­bolaget IPM AB. Ledamot i Thulestiftelsen och har därmed ingått i Skandias fullmäktige sedan bildandet. Född 1968, Stockholm. Invald 2016.

Marianne Dicander Alexandersson

Ordförande i Sahlgrenska Science Park och styrelseledamot i bland annat Recipharm, Camurus och i ideella föreningen International Women's Forum. Tidigare vd Global Health Partner, Sjätte AP-fonden och Kronans Droghandel. Född 1959, Göteborg. Invald 2015.

Mattias Forsberg 

Mattias är koncerndirektör och CIO vid SAS med ansvar för it- och digital innovation. 2013 belönades han med utmärkelsen CIO of the Year av tidningen CIO Sweden. Född 1972, Stockholm. Invald 2016.

Ebba Fåhraeus

Ebba är styrelseordförande och ledamot i flera bolagsstyrelser, främst inom innovationsbolag varav vissa noterade. Tidigare Chief Communications Officer på investmentbolaget Aqilles Invest. Vd Lund Life Science Incubator. Född 1963, Bjärred. Invald 2015.

Stefan Fölster

Stefan är chef för Reforminstitutet och adj. professor i nationalekonomi, KTH. Tidigare chefekonom i Svenskt Näringsliv. Född 1959, Stockholm. Invald 2014.

Leif Hansson

Leif är ordförande och styrelseledamot i Ägarföreningen ProSkandia. Politiskt engagerad i kommunfullmäktige i Solna, ledamot i Solnamoderaternas partistyrelse. Född 1943, Stockholm. Invald 2015.

Therese Johansson

Therese är Global Roll-out Manager på EasyPark. Tidigare konsult på Deloitte med inriktning på bank och försäkring. Therese har även suttit som styrelseledamot på Ekonomihögskolan i Lund. Född 1986, Stockholm. Invald 2015.

Kajsa Lindståhl

Kajsa är styrelseproffs med bakgrund från bank- och finansbranschen. Ledamot i Thulestiftelsen och har därmed ingått i Skandias fullmäktige sedan bildandet. F.d. vd och styrelseordförande vid Banco Fonder, samt har haft ledande positioner vid Bonnierkoncernen och revisionsbyrån PwC. Född 1943, Stockholm. Invald 2016.

Eva Lindqvist

Eva är rådgivare inom affärsutveckling och har ett antal styrelseuppdrag. Hon var tidigare interims-vd för högteknikföretaget Xelerated och har även ansvarat för Telia Equity på Telia/Teliasonera. Född 1958, Stockholm. Invald 2015.

Sophie Nachemson-Ekwall

Sophie är forskare i bolagsstyrning, ledamot i ProSkandias styrelse och ekonomie doktor. Tidigare ekonomijournalist. Född 1964, Stockholm. Invald 2014. 

Elisabeth Nilsson

Elisabeth är landshövding och tidigare bl.a. vd Jernkontoret och ledamot i Globaliseringsrådet. Ledamot i flera näringslivsstyrelser. Född 1953, Linköping. Invald 2014.

Pia Nilsson

Pia är seniorkonsult på PiJA Media Management AB. F.d. vd för Fondbolagens förening, privatekonom och skolkurator. Författare till ett antal böcker i ämnet privatekonomi samt är krönikör i Privata Affärer. Född 1950, Stockholm. Invald 2016.

Irma Rosenberg

Irma är styrelseledamot i Stiftelsen för Finansforskning och ledamot i Stiborkommittén och i IVA:s placeringsråd. Tidigare bl.a. vice riksbankschef, styrelseledamot i Riksgälden och Finanspolitiska rådet. Född 1945, Stockholm. Invald 2016.

Jan-Åke Stenström

Jan-Åke är vice vd vid fastighetsbolaget Norrporten i Sundsvall, med ansvar för områden som IT, projektledning, affärsutveckling, miljöledningssystem och hållbarhetsfrågor. Tidigare anställd på Skandia inom försäljning, marknad och kundcenter. Styrelseuppdrag i Almega Fastighetsarbetsgivarna och Villa Marieberg AB. Född 1963, Sundsvall. Invald 2016.

Ulf Troedsson

Vd för Siemens AB och koncernchef för Siemens Sverige. Han är är civilingenjör i teknisk fysik. Född 1958, Göteborg. Invald 2015. 

Leif Victorin

Leif är styrelseproffs inom försäkringsbranschen. Tidigare styrelseledamot i Thulestiftelsen och Skandia Liv. Har gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen. Född 1940, Stockholm. Invald 2014.

Ylva Yngvesson 

Ylva jobbar med privatekonomiska frågor i det egna företaget Pro Norna AB. Har tidigare arbetat med bl.a. kundrådgivning och analysarbete vid Institutet för Privatekonomi, Swedbank och Sparbankerna. Tidigare chef för enheten och ansvarig utgivare för Lyckoslanten. Född 1951, Västerås. Invald 2016.

Vanliga frågor om fullmäktige

Fullmäktige – hur garanteras kompetensen hos ledamöterna?

Valberedningen säkerställer att kandidaterna till fullmäktige uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet. Målet är att fullmäktige som helhet ska vara mycket kompetent i frågor som bolagsstyrning och risker i finansiella företag. Gedigen insikt om finansmarknaden och samhällsekonomi är meriterande, liksom förståelse för värdet av långsiktighet. Meriterande är även erfarenhet från styrelsearbete och ledningsarbete. 

Fullmäktige – finns det inte en risk för att ledamöterna blir alltför lika varandra?

En av valberedningens viktigaste uppgifter är snarare det motsatta – att se till att fullmäktige som helhet ska bli så starkt och brett som möjligt. Man lägger alltså stor vikt vid att de nominerade har olika bakgrund och kvalifikationer. Tanken är att alla Skandias kunder ska känna att det finns personer i fullmäktige som representerar deras intressen.