Gå till innehåll

Utgå från att den skakiga börsutvecklingen fortsätter – men var försiktig med förhastade beslut

Kriget i Ukraina är först och främst en mänsklig tragedi. Det får också inverkan på vår ekonomi. ”Trots det mycket osäkra läget är vår generella hållning att de flesta långsiktiga sparare gör rätt i att sitta still i båten även den här gången”, skriver vår ekonom Johan Lundqvist i en kommentar.

Den ryska invasionen av Ukraina innebär en drastisk försämring av det säkerhetspolitiska läget. Händelseutvecklingen är intensiv, och de politiska, sociala och ekonomiska följderna är svåra att överblicka. För Sverige och övriga Europa kommer osäkerheten i kombination med skenande energipriser leda till att konjunkturen försvagas samtidigt som inflationen ökar. De mer långsiktiga konsekvenserna kommer bero på hur kriget utvecklas kommande veckor och månader.

På de finansiella marknaderna reflekteras det osäkra läget. Det är stora svängningar från dag till dag på världens börser. Stockholmsbörsen, som redan hade gått ned 10-15 procent före invasionen, har nu sjunkit nästan 25 procent sedan årsskiftet. Samtidigt har räntorna gått ner när investerare söker sig till tryggare tillgångar. Dessutom har priserna på råvaror såsom olja och naturgas stigit brant, vilket bygger på en osäkerhet kring Rysslands export av energiråvaror.

Som sparare behöver man vara införstådd med att den oroliga stämningen på börsen sannolikt håller i sig. Det går inte att veta vad nästa steg i konflikten blir. Vi kan därför inte veta om nedgången på börsen kommer fortsätta. Dessutom är historiska jämförelser svåra att göra. När Ryssland annekterade Krimhalvön 2014 blev förvisso påverkan på börserna kortvarig, men den aktuella konflikten är större och ser ut att bli mer långvarig. Utgå ifrån att den skakiga utvecklingen fortsätter.

Invasionen av Ukraina – så påverkas Skandia Liv

 

"Det traditionella rådet till sparare när det är oroligt på börsen brukar vara att inte ta förhastade beslut."

 

Sedan toppen kring årsskiftet har nu Stockholmsbörsens breda index gått ned närmare 25 procent. Det är i samma storleksordning som nedgången 2011 då Greklandskrisen tyngde världens börser, men mindre än raset 2020 när pandemin briserade. (Stockholmsbörsen föll då ca 35 procent).

Det traditionella rådet till sparare när det är oroligt på börsen brukar vara att inte ta förhastade beslut. Risken är stor att man rycks med i rådande stämning och gör ogenomtänkta förändringar i portföljen. Dessutom brukar tanken på att sälja sina aktier eller fonder ofta dyka upp först efter att börsen redan har gått ner en hel del. Risken är då att man hamnar ”bakom kurvan” och säljer efter att en stor del av nedgången är avverkad och sedan dröjer för länge innan man köper tillbaka sina aktier.

Trots det mycket osäkra läget är vår generella hållning att de flesta sparare gör rätt i att sitta still i båten även den här gången. Investeringar i aktier och fonder ska alltid ses på lång sikt. Ju längre tid du planerar att ha dina pengar placerade, desto större svängningar tål portföljen. Samtidigt är det aldrig för sent att se över risknivån i portföljen. Om nedgångarna känns mycket besvärliga och har skapat en oro för den personliga ekonomin behöver det inte vara fel att minska på andelen aktiefonder.


Läs också: Handelsstopp med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter