Gå till innehåll

Skandia Liv helår: Bästa på hela 2000-talet!

Tack vare en fantastisk avkastning kunde vi 2021 fördela* 60 miljarder kronor till våra kunder i Skandia Liv (traditionell förvaltning) med hjälp av återbäringsräntan. Det innebär en genomsnittlig återbäringsränta för dig som sparare på 13,9 procent. Nedan summerar vi helåret 2021 – det bästa enskilda året under hela 2000-talet för vår traditionella förvaltning i Skandia Liv.

Som kundägt bolag är det vår uppgift att förvalta och fördela vinsten till dig som ägare och kund.

– Årets mycket goda resultat sammantaget med Skandias dedikation för kundnytta och hållbara investeringar placerar oss i täten som det ledande pensionsbolaget, skriver vår koncernchef Frans Lindelöw i en kommentar.

– Jag vill passa på att tacka för det förtroende som våra kunder fortsatt att visa oss och även understryka de fantastiska insatser som våra medarbetare gör varje dag, fortsätter han.

Du som är nyfiken och vill ha fler siffror kan gärna läsa vidare i Helårsöversikten som du hittar här.

2021 i korthet:

Under 2021 fördelade* vi 60 miljarder kronor till våra kunder i Skandia Liv (traditionell förvaltning) med hjälp av återbäringsräntan.

Den genomsnittliga återbäringsränta för dig som sparare var 13,9 procent för helåret 2021 och 6,5 procent i genomsnitt de senaste 15 åren (2007-2021). Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen som skapas av vår kapitalförvaltning över tid. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

Totalavkastningen i Skandia Liv-portföljen under 2021 uppgick till 18,0 procent. Det är den högsta avkastningen för ett enskilt år under hela 2000-talet. 

De börsnoterade aktierna i portföljen steg 28 procent.

De onoterade innehaven i portföljen redovisar en uppgång på hela 89 procent.

*Fördelningen är preliminär och försäkringskapitalet kan både öka och minska över tid.

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter