Gå till innehåll

Så kan Sverige få 25 000 fler sjuksyrror

66 miljarder kronor. Så mycket förlorade Sverige på sjukskrivningar under 2021 enligt vår rapport. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Rapporten visar dessutom att samhället, genom att förebygga en tredjedel av sjukskrivningarna, skulle spara medel motsvarande årslöner till 25 000 sjuksköterskor.

Hjärta

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt vår nya rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar uppgår kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 66 miljarder kronor 2021. Kostnaden är högre än Sveriges hela försvarsbudget.

– Långa sjukskrivningar är en indikator på samhällets misslyckande med att erbjuda förebyggande hälsovård. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger vår hälsoekonom Jenny Wiener.

Nästan hälften av sjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa

Rapporten, som vi genomför för femte året i rad, visar att den stigande utvecklingen pausades något under pandemiåret 2020. Från 48 procent 2019, till 41 procent 2020. Nu pekar kurvan återigen uppåt, hela 45 procent 2021.

– Vi på Skandia har många års erfarenhet av förebyggande hälsoarbete och vi vet att en stor del av ohälsan kan förebyggas – inte minst psykisk sådan. Rätt förebyggande insatser med samordning i tidigt skede och snabbt insatt rehabilitering lönar sig inte bara för individerna som riskerar att hamna i långvarig sjukdom, utan även för samhället i stort, fortsätter Jenny Wiener.

Kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa är 30 miljarder kronor, jämfört med kostnaden för den kroppsliga ohälsan som är 36 miljarder kronor. Om den totala kostnaden skulle minska med en tredjedel skulle samhället spara hela 22 miljarder kronor per år. Det motsvarar 25 000 sjuksköterskors årslöner*.

Stor skillnad mellan länen i Sverige

I Storstadslänen Stockholm och Göteborg har sjuknotan ökat med flera hundra miljoner de senaste åren. I Stockholms län är ökningen 576 miljoner jämfört med 2019. I Västra Götalands län ligger ökningen på 315 miljoner jämfört med 2019.

Ökningen syns också i flera andra län, däribland Östra Götalands län samt Hallands län. I Östra Götalands län låg antal sjukskrivningar på 2,5 miljarder 2019 och har därefter ökat med 249 miljoner 2021. I Hallands län ser vi en ökning på 87 miljoner, från 1,9 miljarder 2019 till strax över 2 miljarder 2021.

Topp 5 län som förlorar mest på sjukskrivningar:

Län Förlorat ekonomiskt värde Samhällsvinst vid 1/3 färre sjukår
1. Stockholms län 15,902 miljarder kr 5,3 miljarder kr
2. Västra Götalands län 13,109 miljarder kr 4,3 miljarder kr
3. Skåne län 7,642 miljarder kr 2,5 miljarder kr
4. Östergötlands län 2,775 miljarder kr 925 miljoner kr
5. Jönköpings län 2,556 miljarder kr 852 miljoner kr

Källa: Försäkringskassan och Skandias beräkningar

Topp 5 län där andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är vanligast:

Län 2021
1. Dalarnas län 50%
2. Västra Götalands 49%
3. Värmlands län 48%
4. Jönköpings län 46%
5. Kalmar län 46%

Källa: Försäkringskassan

*Snittet för en sjuksköterskas lön är hämtad från Vårdförbundet och är avrundad till 33 000 kronor per månad.

Läs hela rapporten här.

Färglatt hjärta

Teckna tjänstepension – hälsoförsäkring ingår just nu

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag. Därför har vi utöver sjukförsäkring lagt till en kostnadsfri förebyggande hälsoförsäkring (värde 1 950 kr/år) när du tecknar Skandia Tjänstepension med Hälsa.

Läs mer om vår tjänstepension

Andra läser också om

Fler nyheter