Gå till innehåll

”Den yngre generationen vill investera efter sina värderingar”

Vi fortsätter prisa samhällsnyttig forskning! Laura T. Starks, professor vid McCombs Business School, University of Texas tilldelas årets Skandia Award. Hon är en av de ledande forskarna inom hållbar finansiering och vi passade såklart på att ställa några frågor.

Laura T. Starks vid prisutdelningen på Swedish House of Finance i Stockholm.

Det är åttonde året i rad som Thulestiftelsen delar ut det prestigefyllda forskningspriset Skandia Award inom långsiktigt sparande. 

Grattis till Skandia Award 2022!

– Tack! Det är en stor ära och jag är hedrad över att få det här priset!

Skandia har över 800 miljarder kronor under förvaltning. Vad kan pensionskapitalet spela för roll för att lösa planetens stora utmaningar?

– Pensionsfondernas stora kapital ger också stora möjligheter att engagera sig.

Vad kan jag som privatperson göra?

– Du kan bestämma var du vill placera dina pengar och undersöka fonderna och se om dessa fonder gör det du vill att de ska göra. Är de engagerande? Har de en uteslutningspolicy? Viktigast är förmodligen att se vad din förvaltare gör.

Vi som pensionsbolag och stor långsiktig investerare jobbar med investeringar både genom att välja in, välja bort och att påverka. Vad är egentligen viktigast?

– Jag tycker att det lutar mer åt den positiva aspekten, det ger större möjligheter att påverka ett bolag genom att ändra ett dåligt beteende, snarare än att helt exkludera dem ur portföljen.

Varför tror du intresset kring ditt forskningsområde hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är så stort?

– Dels handlar det om generationsväxling, där den yngre generationen vill investera efter sina värderingar. Dels om att institutionella investerare märkt att det finns risker som måste övervägas kopplat till miljömässig, social eller bolagsstyrningshändelser. Så jag tror att dessa båda faktorer, i kombination med alla katastrofer som vi har sett kopplat till klimatförändrarna, har gjort människor mer medvetna. Jag tror också att covid gjort människor mer medvetna om sociala frågor.

Hur hållbart vill du spara?

Hos oss kan du göra hållbara val på ett enkelt sätt. Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Vi granskar fonderna i Skandia Link och investeringarna i Skandia Liv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allt från affärsetik, till miljö och mänskliga rättigheter samt hur investeringarna bidrar till en hållbar utveckling.

Vill du ha ett ännu större fokus på hållbarhet har vi över 30 fonder inom Skandia Link med hållbarhetsfokus. Det betyder att vi är lite extra tuffa i bedömning av hur fonderna beaktar hållbarhet. Se de fonder som lever upp till Skandias hållbarhetsfokus i vår fondlista.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Hållbarhet – viktig del i vår affär

Vår drivkraft är att skapa trygghet för generationer och bidra till ett hållbart värdeskapande med sikte på att vara det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Vi har en bred förankring med långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle.

Så arbetar vi med hållbarhet

Andra läser om

Fler nyheter