Gå till innehåll

Då lättar inflationen – och så kan hösten bli ett guldläge för dig som sparare

Det har inte varit någon brist på utmaningar för ekonomin under 2022. Det finns även en risk att det blir sämre innan det blir bättre. Men det här skapar även sparmöjligheter! Här ger vår ekonom sin syn på läget och hur du kan tänka som sparare nu – och spår när inflationen lättar.

Det som låg i korten för 2022 var hög tillväxt. Så blev det inte. I stället har skenande inflation och historiskt stora räntehöjningar försvagat konjunkturen och lett till betydande börsnedgångar.

Dessutom har Rysslands krig i Ukraina och den efterföljande energikrisen i Europa orsakat mänskligt lidande och en omfattande osäkerhet.

Så här i slutet av september har flertalet ledande börsindex gått ned 20-25 procent sedan årsskiftet. En typisk svensk räntefond har gått ned 8-9 procent i år.

 – Nedgångar i den storleksordningen har vi inte sett på räntefonder på över 20 år, påpekar vår ekonom Johan Lundqvist i rapporten Placeringsutsikter oktober 2022, där vi ger dig värdefull insikt i aktie- och räntemarknader världen över.

Trots stora börsnedgångar har en typisk globalfond snarare gått ned omkring 5 procent. Anledningen är att flera valutor i år har stärkts mot svenska kronan – framför den amerikanska.

– Det har stöttat avkastningen inte minst i USA-fonder, men även i globalfonder där amerikanska aktier utgör ca 60 procent. Svenska sparare har alltså fått en dollaravkastning under 2022, framhåller Johan.

När kommer inflationen att börja lätta?

– Det mesta pekar på att inflationen toppar under vintern och gradvis sjunker tillbaka under nästa år. Men den kommer sannolikt inte minska till 2 procent ”av sig själv” – för att nå dit kommer konjunkturen behöva försvagas, och det är dit vi nu är på väg. Det är dessvärre priset som vi kommer behöva betala för att få ned inflationen, säger Johan.

LYSSNA: Johan svarar på 10 frågor och svar om inflationen i vår podd En påse pengar.
Lyssna hos Spotify. Lyssna hos Podcaster.

Läs mer i artikeln När lättar inflationen.

Vad händer med marknaden nu – törs man spara?

– Vår bedömning är att nedgångarna i år i huvudsak beror på att aktievärderingarna har anpassats till högre räntor – snarare än försämrade tillväxtutsikter. Vi räknar med att vinstprognoserna kommer att behöva justeras ned, vilket talar för att börsen inte har ”hittat botten” ännu, säger Johan.

På kort sikt kan det därför bli stundtals oroligt på aktiemarknaderna under hösten och vintern, konstaterar han.

– Man behöver acceptera risken att det blir sämre innan det blir bättre. Kortsiktiga pengar ska inte vara placerade på börsen – särskilt inte under sådana förutsättningar, säger han.

Men det här innebär inte att enda alternativet som sparare är att stoppa pengarna i madrassen. Tvärtom.

– Det här skapar även möjligheter för den långsiktige. Där gäller det att utnyttja nedgången. Om vårt huvudscenario infrias så innebär det att det är nu som man ska hålla i sitt regelbundna sparande – och ännu hellre öka på det, om utrymme finns, säger Johan och tillägger:

– Om börsen sjunker ytterligare 10-20 procent innebär det att vi kan köpa aktier till 10-20 procents lägre pris än idag. Det kommer vara värdefullt när väl kurserna vänder upp efter hand. På två till tre års sikt är det både möjligt och troligt att börsen står högre än idag.

I Placeringsutsikter oktober 2022 rankar vi potentialen på olika marknader och identifierar de viktigaste faktorerna som vi tror kommer att påverka avkastningen framöver.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Vad kan ett månadssparande ge?

Hoppsan, ett fel uppstod

Andra läser om

Se fler nyheter