Gå till innehåll

Tre vanliga misstag när börsen står på topp

Det är bäddat för tillväxt i världsekonomin. Men för dig som sparare behöver ljusa ekonomiska utsikter ställas mot höga värderingar. Här är tre vanliga misstag när börsen står på topp. – Avvik inte från din långsiktiga strategi, skriver våra ekonomer i senaste utgåvan av Placeringsutsikter.

Jordglob

Är du en av dem som sett sitt sparande öka i värde? Grattis i så fall!  

Sällan har optimismen på de finansiella marknaderna varit så stor som nu. På börserna avlöser toppnoteringarna varandra samtidigt som allt ifrån bostäder till högriskobligationer fortsätter att stiga i värde. 

2021 väntas tillväxten i världsekonomin ta ordentlig fart, vilket i kombination med stöttande ekonomisk politik har eldat på börserna. Men det är samtidigt lätt att ”ryckas med” när det råder eufori och utsikterna för konjunkturen är ljusa.  

– Det finns goda skäl att känna optimism, men även ett år som detta behöver vi tänka på balansen i portföljen, skriver våra ekonomer i nya Placeringsutsikter. 

Det främsta argumentet för börsenär enligt analysen förmodligen den tillväxtrekyl som ligger framför oss, och som förhoppningsvis är början på en ny konjunkturcykel. I tider av god tillväxt tenderar aktier att utvecklas starkt. 

– Men som sparare behöver man fundera ett extra varv. I och med de kraftiga börsuppgångarna i fjol har mycket av de förbättrade utsikterna för i år redan prisats in i börskurserna och värderingarna är höga. 

Enligt Placeringsutsikter bör vi kunna ha flera år framför oss där ekonomin successivt stärks. En sådan miljö tenderar att vara bra för aktier. Men var på din vakt! Störningsmoment kan dyka upp längs vägen. 

Här är tre vanliga misstag och tips på hur du kan undvika dem: 

Misstag 1: Du blir för kortsiktig 

Avvik inte från din långsiktiga strategiI grund och botten handlar det om vad du har för syfte med sitt sparande och vad du har för tidshorisont. Låt därför inte det upplevda marknadsläget diktera utformningen på portföljen. Det är lätt att ryckas med i både upp- och nedgång på börsen. Men att försöka tajma marknaden är en strategi som oftast resulterar i att man jagar sin egen svans. Med ett regelbundet månadssparande och ränta  ränta-effekt har du goda förutsättningar att bygga upp ett kapital på lite sikt. 

Misstag 2: Du har fel risknivå

Säkerställ att du har en risknivå på ditt sparande som du känner dig bekväm med. En längre sparhorisont kan tillåta en högre riskprofil och större svängningar, och ger därmed en högre förväntad avkastning. För den långsiktige som främst har aktier i portföljen kan det handla om att fördela innehavet mellan olika aktiemarknader. Men att ha ”torrt krut” i portföljen behöver inte vara fel, och då är räntefonder ett alternativ. Även om de knappast ger någon avkastning med dagens räntenivåer kan man betrakta dem som värdebevarande inslag i portföljen. Ett annat alternativ är att investera i tillgångsslag som inte rör sig på samma sätt som aktier. Infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag är exempel på några tillgångsslag som kan jämna ut avkastningen i portföljen. Men för att få tillgång till den typ av investeringar behöver man ofta placera pengarna i traditionell förvaltning som till exempel Skandia Liv.   

Misstag 3: Du har orimliga förväntningar 

Ha rimliga börsförväntningar. Hög tillväxt väntar – men värderingarna är höga. Som sparare behöver man därför ha rimliga förväntningar på avkastningen. Aktuella värderingar säger mycket lite om den kortsiktiga potentialen på börsen – dyrt kan bli dyrare. På lång sikt, däremot, kommer vi inte ifrån det faktum att värderingar spelar roll för den avkastning vi kan förvänta oss. Sammantaget behåller vår kapitalförvaltning en positiv syn på aktier, även om våra förväntningar på medellång sikt är måttliga till följd av värderingsnivåerna. 

Börsutsikterna utmanas av höga värderingar 

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter