Gå till innehåll

Tre Skandiafonder med hållbarhetsfokus

Enkla, prisvärda och fossilfria blandfonder. Och så hållbarhetsfokus förstås! Våra indexnära mixfonder finns i tre olika risknivåer. Bestäm vilken nivå du är bekväm med – så sköter vi resten!

Mamma och barn planterar växter

Vi har skapat tre indexnära fonder med hållbarhetsfokus som gör det enkelt för dig att välja den lösning som passar just dig. Varje fond innehåller placeringar utvalda av våra kapitalförvaltare för att passa din risknivå.

 Många letar efter enkelt och prisvärt sparande som är långsiktigt hållbart. De här fonderna passar de flesta och det finns en fond för varje fas i livet, säger Annelie Enquist, vSkandia fonder. 

De tre mixfonderna finns tillgängliga för alla Skandias pensionssparare och på de stora fondhandelsplatserna.  

Hållbarhetsfokus 

Fondernainvesteringar har hållbarhetsfokus Skandias indexnära Exponeringsfonder, en aktiv ränteportfölj och våra aktiva fonder med hållbarhetsfokus.  

Med hållbarhetsfokus menar vi att fonden främjar hållbarhet samt att hållbarhet är avgörande i fondens investeringsbeslut. Fonden har ett brett fokus på flera miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Samtliga tre fonder är fossilfria och investerar företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle, både på kort och på lång sikt. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar tobak, vapen eller cannabis.

Vill du veta mer om hur fonderna investerar klicka här

Tre risknivåer 

Fördelningen mellan aktiefonder och räntefonder varierar beroende på fondernas risknivå. En högre risknivå innebär att en större andel aktivt förvaltade aktiefonder med hållbarhetsfokus ingår och en lägre risknivå att en större del utgörs av en aktiv ränteportfölj med hållbart fokus ingår. 

Skandia Mix 100 Exponering (hög risk) 

Fonden passar sparare som önskar en fossilfri fond som är indexnära med aktiva inslag samt hög risk. Fonden är exponerad mot 38 procent svenska aktier och 62 procent globala aktier.  

Avgiften är satt till 0,55 procent. 

Skandia Mix 60 Exponering (medelhög risk) 

Fonden passar sparare som önskar en fossilfri fond som kombinerar indexnära aktieförvaltning med en ränteportfölj som har hållbarhetsfokus samt medelhög risk. Fonden är exponerad mot 60 procent aktier och 40 procent räntor. 

Avgiften är satt till 0,50 procent.

Mix 30 Exponering (måttlig risk) 

Fonden passar sparare som önskar en fossilfri fond som kombinerar indexnära aktieförvaltning med en ränteportfölj med hållbarhetsfokus samt måttlig risk. Fonden är exponerad mot ca 30 procent aktier och 70 procent räntor. 

Avgiften är satt till 0,45 procent.

Läs mer om våra indexnära mixfonder här

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Fonder med hållbarhetsfokus

Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonden är fossilfri, dvs. väljer bort bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen. Fonden väljer även bort bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis. Läs mer om hållbarhet i fonder.

Andra läser om

Se fler nyheter