Gå till innehåll

Skandiabanken undertecknar globalt initiativ för en hållbar utveckling

FN:s senaste klimatrapport visar att klimatläget är mer akut än någonsin. Nu har Skandiabanken undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet för att skapa en positiv påverkan på samhället och klimatet.

Växter och vattenkanna

Undertecknandet innebär att Skandiabanken kommer att redovisa negativ och positiv hållbarhetspåverkan samt redovisa vilka hållbarhetsmål banken arbetar mot.

– Den konkreta effekten av undertecknandet blir att vi anpassar verksamheten ytterligare så att våra banktjänster inte bara skapar nytta för kunderna, utan också att det blir ett tydligare fokus på att skapa nytta för samhället och klimatet, säger Johanna Cerwall, VD för Skandiabanken.

”En viktig roll att spela”

Banker har tillsammans med sina kunder en viktig roll att spela för att bidra till finansiering av samhällsutvecklingen i linje med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Klimatförändringarna är efter FN:s senaste klimatrapport ännu mer akuta och hållbarhet måste genomsyra hela verksamheten.

– Med ett gemensamt ramverk kan vår bransch tillsammans agera och aktivt ta ansvar för att påskynda en hållbar utveckling. Ett konkret exempel är arbetet mot finansiell brottslighet som hela tiden måste intensifieras och utvecklas. Att vi även bedriver vår verksamhet med låg klimatpåverkan och utvecklar vårt fonderbjudande med hållbart fokus är av yttersta vikt för oss och våra kunder, säger Johanna Cerwall.

Klimatsmarta val

Skandiabanken erbjuder idag ett stort utbud med fonder som möter kunders olika hållbarhetspreferenser. Under våren 2021 lanserade vi tre nya indexnära fonder med hållbarhetsfokus. De nya fonderna kommer att utgöra en viktig pusselbit för vårt framtida kunderbjudande.

Läs mer om våra fonder med hållbarhetsfokus

Under 2021 inleddes även ett nytt samarbete med Hemma som vill skapa ekonomiska incitament för hushåll att investera i energieffektivisering och förnybar energi. Genom samarbetet får den som uppgraderar sitt hus med en hållbar energilösning finansiering och rabatterat bolån.

Läs mer om solrabatten

Fonder med hållbarhetsfokus

Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonden är fossilfri, dvs. väljer bort bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen. Fonden väljer även bort bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis. Läs mer om hållbarhet i fonder.

Andra läser om

Fler nyheter