Gå till innehåll

Vi är i topp inom hållbart sparande

Vi hamnar i topp när Söderberg & Partners betygsätter hållbarhetsarbetet inom fondförsäkringar. Bland 14 granskade bolag är Skandia en av tre aktörer som får grönt ljus.

Mamma och barn planterar växter

Söderberg & Partners har för sjunde gången släppt rapporten ”Hållbara fondförsäkringar”, som analyserar fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen omfattar 14 svenska aktörer med syftet att hjälpa dig som sparare att kunna välja det mest hållbara alternativet. 

 Det är ett sätt att använda ditt pensionssparande och makt som konsument för att driva utvecklingen mot en mer hållbar kapitalförvaltning, vilket innebär att fondförvaltarna tar hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer, skriver Söderberg & Partnrs i sin analys. 

Så fick vi grönt ljus 

De granskade bolagen betygsätts utifrån ett trafikljussystem med antingen grönt, gult eller rött ljus, beroende på hur bra de anses vara i sitt hållbarhetsarbete. Aktörer med grönt betyg bedöms enligt Söderberg & Partners ha en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet i fondurvalet, genom att ställa tydliga och höga krav på såväl nya som befintliga fonder i utbudet. 

Läs hela rapporten här

 Skandia har som minimikrav att förvaltarna av fonderna ska kunna redogöra för hur de beaktar ESG på ett trovärdigt sätt. Bolaget samlar in information och utvärderar hållbarhetsnivån i såväl fonderna som för förvaltaren och innehaven för att skapa en helhetsbild av hållbarhetsintegreringen i fonden. Hållbarhetsnivån säkerställs även genom att nya fonder som väljs in ska ha högre hållbarhetsnivå än genomsnittet för den specifika fondkategorin, skriver Söderberg & Partners. 

Gröna fondförsäkringsbolag påverkar enligt analysen fondförvaltare till ett ökat ansvarstagande och bedriver ett trovärdigt och omfattande påverkansarbete samt ingår aktivt i branschsamarbeten för att främja en hållbar finansbransch 

 Att redovisa information om detta arbete gör det enklare för spararen att göra ett hållbart fondval, skriver Söderberg & Partners. 

Så jobbar dina pensionspengar för en mer hållbar värld

Vad har dina pensionspengar med FN:s hållbarhetsmål att göra? Med att skapa hållbara städer, rena Östersjön, eller förebygga diabetes i Stockholmsregionen? Häng med så ska vi förklara hur det hänger ihop.

Här förklarar vi

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter