Gå till innehåll

”Pensionskapitalet spelar roll för att lösa planetens stora utmaningar”

Vi ska minska fossila innehav med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. ”Vi kan inte vänta, detta decennium är avgörande för om världen ska kunna uppnå Parisavtalets mål”, säger Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.

Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia

Vi har omkring 800 miljarder kronor under förvaltning. Det är smått svindlande siffror och med stort kapital kommer också ett stort ansvar.

– Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har ett långsiktigt förvaltningsuppdrag och här kan pensionskapitalet verkligen bidra till positiv förändring. Det behövs och spelar roll för att lösa de stora samhällsutmaningar vår planet står inför, säger Helena Hagberg.

Nya vinnare

För bara tio år sedan var det bolag inom fossil energi och råvaror som toppade listorna över världens högst värderade bolag. Idag har de ersatts av bolag inom teknik och innovation.

 

”Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor...”

 

– Den globala ekonomin står inför en stor omställning. För att klara de mål som finns uppsatta behöver investeringarna vara en kraft i själva omställningen, där det verkligen behövs. Det gör att vi som pensionsbolag kan ge möjlighet till god avkastning samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen, säger Helena Hagberg.

Finansmarknaden är på väg att bli en viktig nyckel till omställningen mot en mer hållbar framtid. Bland våra ”framtidsinvesteringar” märks en lång rad spännande satsningar inom exempelvis höghastighetsfiber i Europa, digitaliserade tjänster smarta elnät samt infrastruktur för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion.

– Vi har tack vare vår storlek på marknaden lång erfarenhet av både investeringar i infrastruktur och i nystartade onoterade bolag, så kallat venture capital. Att bygga för framtiden innebär allt oftare investeringar med tydligt hållbarhetsfokus, säger Helena Hagberg.

Så jobbar dina pengar för en mer hållbar värld

Offensiva mål

För att möta och bidra till klimatomställning har vi sjösatt offensiva mål. Redan 2025 ska innehaven i fossil energi i pensionsportföljen ha minskat med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. Dessutom har vi förbundit sig att investera minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030.

–  Investeringar i det långa perspektivet måste göras nu. Vi har successivt minskat andelen tillgångar i fossila bränslen, som idag utgör enstaka procent av vårt investerade kapital. Samtidigt växlar vi upp takten i investeringar som bidrar till klimatomställningen, berättar Helena Hagberg.

–  Det innebär inte att vi enbart kommer att investera i förnyelsebar energi och grön teknik – vår omvärld ser inte ut så. Omställningen är långsiktig och inbegriper många olika sektorer och går olika fort i olika delar av världen. Men vi har inte tid att vänta och agerar nu för att långsiktigt anpassa portföljerna och bidra till de globala klimatmålen, säger Helena Hagberg.

Så jobbar dina pengar för en mer hållbar värld

Andra läser om

Fler nyheter