Gå till innehåll

Miljardregn, sänkta avgifter och viktiga klimatinitiativ 2021

Allt överskott som skapas går tillbaka till våra kunder i Skandia Liv! Bland årets höjdpunkter för 2021 märks både höjd återbäringsränta, sänkt avgift för en kvarts miljon kunder, kraftiga rabatter för 20 000 företag samt en rad spännande klimatinitiativ. Inte undra på att vi har Sveriges nöjdaste tjänstepensionskunder enligt SKI – för fjärde året i rad*.

Vår pensionsekonom Mattias Munter berättar om året som gått.

Här är ett axplock från superåret


Raket

Miljardregn till spararna

2021 är ett i raden av år med bra avkastning. Det som framförallt har utmärkt sig i år är våra investeringar i onoterade bolag som nästan fördubblats i värde under året. Den fina avkastningen under 2021 har lett till inte mindre än fyra tillfälliga höjningar av återbäringsräntan – något vi aldrig sett tidigare. Vi kommer att kunna summera återbäringsräntan för året till omkring 14 procent!

Läs mer om återbäringen
Tjänstepensionspyramiden

Sänkt avgift för 250 000 kunder

Vår goda avkastning har samtidigt gett oss utrymme att sänka avgiften för en kvarts miljon tjänstepensionskunder som haft sin försäkring hos oss länge. 2011 gjordes en motsvarande sänkning för i huvudsak privata försäkringar. Långsiktighet betalar sig och med detta blir det ännu mer pension för pengarna!

Ta reda på mer
Procenttecken

Kraftiga rabatter för 20 000 företag

Avkastningen har också, tillsammans med fortsatta hälsosatsningar hos våra kundföretag, bidragit till att vi kan rabattera kostnaden för sjukförsäkringar med upp till 80 procent för över 20 000 företag och deras anställda. Ju längre kunderna haft försäkringar hos oss, desto större blir rabatten.

Så fungerar det
Ett löv

Mer pengar till förmån för klimatet

Vi vet att pensionskapitalet spelar roll för att adressera planetens utmaningar vad gäller klimatet. För att möta och bidra till klimatomställning har vi på Skandia i år sjösatt offensiva klimatmål. Innan 2025 ska innehaven i fossil energi i pensionsportföljen minskas med 75 procent, samtidigt som gröna investeringar fördubblas. Skandia har dessutom förbundit sig att investera minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030.

Mer om våra klimatinitiativ

Vi ägs av våra 1,4 miljoner kunder i Skandia Liv. När pengarna växer i Skandia är det ingen annan än kunderna som ska ha del av det.

* För fjärde året i rad hamnar Skandia på förstaplats för kundnöjdhet bland företagskunder inom tjänstepensionsbranschen enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter