Gå till innehåll

”Jag är lika nyfiken idag som när jag var yngre”

Kreativitet, energi, innovationskraft och flexibilitet – vem säger att det är egenskaper bara yngre människor besitter? För den 64-åriga chefen Sverre Sverredal är det inte självklart att jobblivet slutar efter 65. ”Så länge jag är aktiv är jag aktiv till 100 procent.”

70 är det nya 50 brukar det heta. Den fantastiska hälsoutvecklingen har både skapat bättre möjligheter för fler att jobba längre och gör att övergången mellan arbete och pension blir mindre tydlig. Samtidigt visar en ny Novus-undersökning på uppdrag av Skandia att hela 7 av 10 vill kunna kombinera arbete och pension efter 65. För Sverre Sverredal, chef inom IT på Skandia, är det inte självklart att jobblivet slutar bara för att man fyllt 65.

— För mig finns det inget som säger att jag ska sluta att jobba bara för att jag uppnått en viss ålder. Vad jag gör om fem år vet jag inte. Jag kanske fortsätter i en ledarroll, eller så gör jag något helt annat. Det är inte naturligt för mig att sätta mig på backen och inte göra någonting alls. Jag har alltid sett framåt och kommer att fortsätta göra det, säger Sverre.

Kompetens har ingen åldersgräns

Sverre har minst sagt haft ett aktivt liv. Från juriststudent och ledande poster inom föreningslivet, till säljare, programmerare och idag chef inom IT på Skandia. Nyfikenheten är det som har drivit honom vidare.

— Jag har alltid varit nyfiken och jag är lika nyfiken idag som när jag var yngre. Men jag är självklart mer erfaren nu än förut. Och erfarenhet och kompetens är något man bygger hela livet, säger Sverre.

— Som chef tror jag på det blandade teamet. Det behövs både yngre som inte har så mycket erfarenhet och därför ibland vågar lite mer, och äldre som har dragit lärdomar från allt de har varit med om genom åren. Sedan spelar givetvis personliga egenskaper en stor roll, och det är inget som sitter i åldern.

 

”Jag har alltid sett framåt och kommer fortsätta göra det.”

 

 

Aktiv till 100 procent

Sverre tillhör således den gruppen som inte har satt sin egen gräns vid 65 år. Så hur ser han på ålderismen idag?

— Om vi definierar ålderism som någon form av diskriminering så har jag aldrig upplevt det personligen, säger Sverre. Dels tror jag att det beror på mig själv och mitt förhållningssätt. Jag förväntar mig inte av mig själv att jag är på avveckling. Så länge jag är aktiv så är jag aktiv till 100 procent. Det tror jag också påverkar andras förhållningssätt till mig, säger Sverre.

Han fortsätter:

— Däremot kan jag tycka att det finns en strukturell ålderism i samhället. Det finns något förutbestämt över att om man uppnått en viss ålder så blir man mindre duglig. Efter 65 anses man inte vara lika produktiv längre, men det är ju ingen heterogen grupp. Jag menar istället – låt inte 65+ ses som en belastning, frigör istället humankapitalet som finns i denna stora grupp.

Andra läser om

Fler nyheter