Gå till innehåll

Fond i Fokus: Skandia Mix Exponeringsfonder

Det här är Skandia Mix Exponeringsfonder. En enkel och effektiv paketlösning som passar de flesta, oavsett riskbenägenhet. Här berättar Maria Qundos, fondförvaltare för mixfonderna, om vad en investering i fonderna innebär, fondernas hållbarhetsfokus och vad du som sparare ska tänka på.

Mamma och barn planterar växter

Hej Maria! För vilka sparare passar fonderna?

De passar sparare som vill ha enkelhet och god riskspridning, och som samtidigt vill att investeringar i företag som bedöms vara bättre på hållbarhetsarbete premieras, medan företag som är sämre viktas ner eller väljs bort.

Hållbarhet är helt avgörande för investeringarna vi gör, trots att det fortfarande är en bred aktieportfölj med många innehav. På så vis utnyttjar vi vår befintliga indexnära aktieförvaltning, och investeringsprocessen möjliggör att vi kan erbjuda produkterna till ett konkurrenskraftigt pris.

Två av fonderna (Mix 30 och Mix 60) är indexnära blandfonder och den tredje Mix 100) är en ren aktiefond. Det är viktigt att förstå att fonderna är enkla, effektiva paketlösningar och inte spetsiga ”aktivist”-fonder med snäva investeringsområden.

Läs mer om Skandia Mix Exponeringsfonder

Berätta lite om skillnaden mellan de tre mixfonderna?

Skillnaden är risknivån. I Mix Exponering 30 håller vi aktieandelen nära 30%, i Mix Exponering 60 är den nära 60%, och Mix exponering 100 är helt enkelt en ren aktieportfölj. En skillnad är också att ju högre aktieandel desto större är inslaget av aktivt förvaltade aktiefonder.

Intresset för hållbart sparande växer hela tiden. Vad innebär det att spara i Skandias fonder med hållbarhetsfokus?

Som sparare i våra fonder med hållbarhetsfokus ska man vara trygg med att investeringen är fri från bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. Fonderna väljer också bort bolag som inte hanterat sina viktigaste hållberhetsrisker på ett tillräckligt bra sätt. Dessutom premieras bolag som bedöms vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

Vill man göra tuffare exkluderingar, till exempel inte bara utesluta kontroversiella vapen utan alla vapen och krigsmateriel, ta bort alla bolag som producerar el baserad på kol, olja eller gas så vill vi kunna erbjuda det alternativet, och där fyller mixfonderna en viktig roll.

Testa vår sparguide och nå dina mål

En annan viktig del är också Skandias möjlighet att påverka. För om det visar sig att ett företag vi investerar i inte efterlever internationella normer och konventioner försöker vi i ett första steg att påverka företaget i rätt riktning. Om det inte sker någon förbättring säljer vi investeringarna till dess att företaget utfört tillräckliga åtgärder. I mixfonderna har vi en lägre toleransnivå vad gäller brott mot internationella normer. Vi tar det säkra före det osäkra och utesluter företag direkt där ett normbrott skett även om det finns tecken på förändringsvilja.

Jämför alla Skandias fonder

Hur ser den strategiska inriktningen ut i övrigt?

Den strategiska inriktningen för fondernas aktieportfölj är att ha ca 40% svenska aktier och 60% globala aktier. Att ha en stor vikt i svenska aktier gör att spararnas pengar till stor del utvecklas som de svenska börsbolagen, som i sin tur är relaterat till hur andra tillgångar i Sverige utvecklas. Eftersom det antagligen är i Sverige som sparandet till slut ska konsumeras är det smart att ha en stor andel svenska tillgångar utan valutarisk.

Men enbart svenska aktier ger ingen komplett portfölj. Därför ingår också utländska aktieinvesteringar. Att det blir så stor del amerikanska aktier beror på att de väger tungt i världsindex på grund av höga marknadsvärden på de amerikanska börsbolagen. Sen finns givetvis också europeiska aktier och japanska aktier i portföljen. Räntesidan består enbart av svenska innehav och har såklart betydligt lägre volatilitet jämfört med aktieportföljen. Den här fördelningen gör att fonderna kan erbjudas i tre versioner med olika risknivå.

Läs mer om hur Skandia Mix Exponeringsfonder investerar

Maria Qundos 3 tips för ett smart sparande

  1. Börja spara
    Det viktigaste sparandet är det sparande som faktiskt blir av. Och för att det ska bli av är det bra med rimliga ambitioner. Att börja smått är alltid bättre än inget.
  2. Spara regelbundet
    Det är också smart att spara regelbundet, då behöver man inte känna pressen att försöka tajma börsens större rörelser. För om man tror att man ska hitta det bästa läget är det väldigt lätt hänt att man står kvar på stationen medan tåget susar förbi. Månadssparande är därför en bra lösning.
  3. Sprid risken
    Diversifiering är viktigt. Även för luttrade sparare, som tycker att de har hög risktolerans, kan koncentrerade portföljer bjuda på väl mycket spänning. Riskspridning är därför bra för alla. Och ett väldigt enkelt sätt att sprida riskerna är faktiskt att ta en genväg med diversifierade fonder för en del av sparandet.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer detaljerad information om fonderna och riskerna finns i fondernas faktablad som finns i anslutning till respektive fond i fondlistan. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.