Gå till innehåll

Vi lanserar USA-fond med hållbart fokus

Som en viktig del i vårt arbete med hållbart sparande lanserar vi nu en USA-fond med hållbart fokus. Skandia USA kommer att följas av fler fonder med liknande hållbarhetsprofil. – Numera menar man att hållbara investeringar helt enkelt är smarta investeringar, säger Andrew Lacey, förvaltare av Skandia USA.

Barn håller i uppblåsbar jordglob

Läs mer om Skandia USA

Vi vill göra det lätt för våra sparare att investera hållbart och bidra till omställningen. Skandia USA är startskottet för en större utveckling av vårt fonderbjudande vad gäller hållbarhet. 

– För de som efterfrågat hållbara USA-fonder har utbudet varit nästan obefintligt. Därför är denna fond extra viktig att lansera, säger Annelie Enquist, vd på Skandia Fonder.

Hållbart värdeskapande

Fondens investeringsbeslut baseras på långsiktig fundamental analys som inkluderar hållbart värdeskapande. Det innebär analys av företag inklusive deras hållbarhetsarbete, marknader och andra omvärldsfaktorer som kan påverka utvecklingen för företagen och deras aktier.

Skandia USA har en tydlig metod att identifiera hållbara och lönsamma företag, särskilt i förhållande till hur företag bedriver sin verksamhet och vad de producerar. 

– Fonden investerar inte i företag vars verksamhet och produkter inte är i linje med en mer hållbar framtid, säger Andrew. 

Vi befinner oss enligt förvaltaren i ett viktigt skede, där konsumenter, regeringar och företag ändrar sitt beteende för att göra världen mer hållbar.

– Det här kommer att påverka mönster för allt ifrån efterfrågan, marknadsandelar och konkurrensfördelar till investeringsmöjligheter. Vårt förhållningssätt för att utvärdera företagens anpassning till en grönare, mer rättvis och inkluderande framtid ska fastställa att fonden är positionerad för att kapitalisera på detta skifte. Vi tror att förflyttningen bland investerare mot mer hållbara placeringar bara har börjat, säger Andrew.

Fler fonder

Förutom Skandia USA lanseras under sommaren Skandia Världen Sverige, som också har ett hållbarhetsfokus. Det är en aktivt förvaltad aktiefond med 60 procent globala och 40 procent svenska aktier. Också denna fond investerar i företag som bidrar aktivt till miljö och klimat samt omställningen till ett hållbart samhälle.

– Det vilar ett tungt ansvar på branschen att öka andelen hållbara investeringar och nu ökar vi takten och levererar det som både klimatet och spararna efterfrågar, säger Annelie.

Läs mer om Skandia USA

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter