Gå till innehåll

Ny rapport: Trots lika arbete – mer jämställda pensioner först om 80 år

Sverige har kommit långt på jämställdhetsområdet. Men de löneskillnader som fortfarande finns mellan män och kvinnor innebär stora skillnader för din framtida pension. Det visar vår nya rapport. Även om trenden mot mer jämställda löner fortsätter kommer mäns och kvinnors pensioner att vara mer jämställda först kring nästa sekelskifte. Vår pensionsekonom tipsar dig som är mitt i karriären vad du kan tänka på redan nu - oavsett om du är man eller kvinna.

Händer bygger triangel av klossar

I den nya rapporten ”Lika arbete – olika pension” belyser vi effekterna av löneskillnader på de framtida pensionerna. I rapporten används de löneskillnader som återstår om man bortser ifrån yrkesval, sektorskillnader, ålder och utbildningsnivå. Dessa löneskillnader genererar olika pensioner för morgondagens pensionärer.

Det handlar genomgående om hundratusentals kronor mindre i framtida pensionskapital för den kvinna som idag är mitt i arbetslivet. En kvinnlig arkitekt kan till exempel förvänta sig omkring 340 000 kronor mindre i pensionskapital än en manlig arkitekt i samma ålder, ifall utvecklingen mot jämställda löner stannar av. Om utvecklingen mot jämställda löner fortsätter i samma takt kommer skillnaden i pensionskapital att vara 230 000 kronor vid deras pensionering.

– Mindre löneskillnader idag blir stora pensionsskillnader längre fram. Att jobba fler år och gärna heltid vet vi ger stora effekter på pensionen. Det här behöver man prata om inom familjen när någon går ner i arbetstid för att få ihop livspusslet och se till att kompensera denne genom ett extra sparande till pensionen, inleder vår pensionsekonom Mattias Munter.

Stort behov av månadssparande

Vidare visar rapporten att en kvinnlig jurist behöver spara drygt 1 000 kronor mer i månaden än sin manliga kollega för att nå samma pension i framtiden om lönegapet förblir på samma nivå. Om trenden mot jämställda löner fortsätter i samma takt så handlar det ändå om cirka 500 kronor mer per månad. Men utöver att spara på egen hand finns det fler saker du som pensionssparare kan tänka på.

– Se till att arbetsgivaren betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig och se över risknivån i ditt sparande är två exempel, säger Mattias.

Sparform populär bland kvinnor skrotades

Sverige utmärker sig internationellt genom att helt sakna incitament för eget pensionssparande. Enligt jämförande studier är det bara i Argentina som sämre förutsättningar finns för eget sparande till pensionen. Den avdragsrätt som fanns fram till 2016 användes mer frekvent av kvinnor än män.

En färsk undersökning, beställd av Novus, visar också att tre av fyra svenskar skulle använda sig av en subventionerad sparform – om politikerna införde en sådan.

– Det här är ett viktigt verktyg för att kompensera för olika livsval som påverkar pensionen. Nu är det hög tid att en sparform vikt för pensioner åter införs i Sverige. Regeringen har försiktigt gläntat på dörren för det men nu behövs en konkret utredning för att få den nya sparformen på plats, avslutar Mattias.

Ta del av vårt förslag till ny sparform för pensioner, Allemanspension, här.