Gå till innehåll

Vad har dina pensionspengar med förebyggandet av diabetes att göra?

Över 500 personer i riskzon för diabetes är med i ett nytt banbrytande hälsoprojekt – världens första hälsoobligation. Vi genomför tillsammans med Region Stockholm och SEB en stor satsning för att förebygga diabetes (typ 2) i Stockholmsregionen. – Genom att koppla ihop avkastning och förebyggande hälsa tar vi nu ett ytterligare steg i vårt hälsoarbete, säger Lars-Göran Orrevall, chef för vår kapitalförvaltning.

Sjukvården står globalt och i Sverige inför stora utmaningar. Idag går stora delar av den offentliga vårdens resurser till att vårda de som redan är sjuka. Enligt Skandias årliga rapport Samhällsförlusten för sjukskrivningar skulle Sverige kunna spara över 20 miljarder kronor per år genom att arbeta mer med förebyggande insatser för att se till att minska inflödet av sjuka. Men i dagsläget läggs inom vården en alltför liten del på förebyggande insatser.   
 
Endast vården för diabetes (typ 2) kostar Region Stockholm cirka 2,5 miljarder kronor årligen. Med den nya hälsoobligationen skapas möjligheter att tillföra resurser i förebyggande syfte så att medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande istället för att hamna i vårdens omhändertagande. 

Nästa steg i Skandias hälsoarbete

Vi finansierar ensamt hälsoobligationen med 30 miljoner kronor. Satsningen är resultatet av ett samarbete mellan oss, Region Stockholm och SEB, som tagit fram ett nytt sätt att finansiera satsningenObligationen är ett pilotprojekt som har potential att växlas upp i större skala och därmed stärka det viktiga förebyggande arbetet mot diabetes.  

Ungefär 25 000 personer har visat intresse för att delta i hälsoprojektet och 534 personer har hittills blivit klara som deltagare. 450 av dessa är redan igång med hälsosamtalen och kommer via ett digitalt verktyg från Health Integrator få tillgång till hälsotjänster och leverantörer. Insatserna utformas utifrån individens behov, kring sådant som fysisk aktivitet, kost, sömn och stress. 

 Skandia har länge arbetat med förebyggande hälsoarbete. Vi har tillsammans med våra kundföretag mer än halverat sjuktalen bland de anställa på 13 år. Nu utvecklar vi vårt hälsoarbete ytterligare genom att koppla ihop avkastning och förebyggande hälsa genom en helt ny och innovativ hälsoobligation på diabetesområdet, säger Lars-Göran Orrevall.  

Vill du ha mer information om hälsoobligationen? Klicka här

Tilldelas internationellt pris

Hälsoobligationen tilldelades i mars 2021 ett pris av den internationellt ansedda webbtidningen Environmental Finance. Tidningen lanserades 1999 för att bevaka hållbara investeringar, gröna obligationer och de företag och personer som är aktiva inom hållbarhetsområdet.

Läs mer om utmärkelsen

Personer med risk för att utveckla diabetes sökes

Med hjälp av Hälsointegratorn, ett nyutvecklat digitalt verktyg, kommer skräddarsydda insatser att erbjudas personer i Stockholmsområdet som är i riskzonen för diabetes (typ 2). 

Har du, eller känner du någon, med risk för att utveckla diabetes (typ2)? Ansök om att få testa verktyget. 

Ansök på folkhälsastockholm.se

Tänk på

En placering i en försäkring med traditionell förvaltning är förenad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Överskott från vår kapitalförvaltning fördelas till försäkringen med en återbäringsränta. Beroende på resultatet i kapitalförvaltningen kan ditt försäkringskapital både öka och minska i värde. I en försäkring traditionell förvaltning finns dock en garanti när det blir dags för utbetalning, vilket innebär att du inte kan få mindre än vad vi har garanterat dig. Garantin baseras på en viss del av den premie du betalar in. Informationen i artikeln är inte avsedd som rådgivning. Behöver du rådgivning utifrån dina personliga förutsättningar, kontakta gärna en rådgivare.     

Andra läser om

Fler nyheter