Gå till innehåll

Så börjar du spara fossilfritt till låg avgift

Klimatomställningen är en av vår tids stora frågor, oavsett om man sitter i ett styrelserum eller pratar runt köksbordet. Men hur ska du kunna spara fossilfritt? Nu kan du både investera hållbart och samtidigt skapa möjlig avkastning till låg avgift.

Annelie Enquist, vd Skandia Fonder

Vi har under våren och sommaren lanserat flera fonder med hållbarhet som fokus. Först ut var Skandia Världen Sverige och Skandia USA, som båda investerar i bolag som aktivt bidrar till miljö och klimat samt omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Nu utökas erbjudandet till att även omfatta fyra nya fossilfria fonder: Skandia Europa Exponering, Skandia Nordamerika Exponering, Skandia Japan Exponering och Skandia Global Exponering. Samtliga fonder har fått en högre hållbarhetsnivå, men är indexnära vilket gör att avgiften blir låga 0,25 procent. Det är den lägsta avgiften i hållbarhetskategorin.

– Vår ambition är att erbjuda fonder för alla som vill spara hållbart. Sparare har tidigare tvingats att välja nischade och ofta dyrare produkter. Nu har vi gjort om flera av våra mest populära och bredaste fonder i syfte att skapa ett hållbart och fossilfritt sparande för våra kunder till en låg avgift. Att spara hållbart och fossilfritt blir därmed enklare för fler, säger Annelie Enquist, vd på Skandia Fonder.

Ökad ambition

Vi har alltid arbetat med hållbarhetsfrågor, men på senare tid har ambitionen ökat markant. Teamet som arbetar med att granska hållbara investeringar har byggts ut och fonderna gjorts om för att garantera att sparandet verkligen blir hållbart och fossilfritt*. Fonderna följer också nya jämförelseindex som vi utvecklat i samarbete med indexjätten MSCI, där bolag på vår exkluderingslista för fonder med hållbart fokus utesluts. Förvaltarna hållbarhetsoptimerar portföljerna så att fonderna kan vara nära sitt skräddarsydda index, får en bred marknadsexponering och uppnår goda hållbarhetsvärden.

– Fonderna görs om för att minska klimatrisken och öka hållbarhetsfokus. Anledningen är att vi vill att ännu fler ska ha möjlighet att spara hållbart. Vi tror att förflyttningen bland investerare mot mer hållbara placeringar bara har börjat, avslutar Annelie Enquist.

Börja spara fossilfritt 

* Med fossilfritt avses att fonderna inte investerar i bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen. Med hållbart avses att klimat och miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik är viktiga i analysen.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter