Gå till innehåll

Professorn: Tänk på det här när du sparar till pensionen!

Annette Vissing-Jorgensen är årets mottagare av forskningspriset Skandia Award. Här ger hon sitt allra bästa tips till dig som sparar långsiktigt till pensionen. – Trejda mindre.

Biljardtriangel med biljardklot

Det är sjätte året i rad som Thulestiftelsen delar ut det prestigefyllda priset för att lyfta forskning på området långsiktigt sparande. I år går Skandia Award till danska professorn Annette Vissing-Jorgensen från Haas School of Business vid Berkeley-universitetet i Kalifornien, USA. I samband med utnämningen höll pristagaren ett välbesökt webbseminarium i regi av Swedish House of Finance.

Stort grattis till Skandia Award 2020!

– Tack! Det är en stor ära och jag ser det också som en bekräftelse på att min forskning verkligen betyder något för faktiska investerare.

Vad kan vi lära oss från din senaste forskning?

– Vi kan se att centralbankernas effekt på tillgångsmarknader är mycket stor. Självklart visste vi att de kontrollerar kortsiktiga riskfria räntor, men att de har så stor effekt på börsen har hittills inte varit lika känt. Om man dessutom lägger till effekten av olika stimulanspaket i form av obligationsköp från stater eller företag står det klart att din framgång som investerare påverkas väldigt mycket av penningpolitik.

Vad tror du kommer att påverka aktiemarknaden mest de närmaste fem åren?

– Covid-vaccinen! Kommer de att fungera bra utan några större bieffekter och är tillräckligt många beredda att vaccinera sig är de stora obesvarade frågorna.

Vad är ditt bästa tips till mig som enskild pensionssparare?

– Att trejda mindre! Institutionella investerare har ofta stora resurser att förutse nästa drag från centralbanken, vilket innebär en nackdel för dig själv när du handlar. Men du kan lätt skydda dig själv mot detta genom att inte ägna dig åt så mycket trejding, utan istället vara långsiktig i dina investeringar.

Har du något drömforskningsprojekt?

–  Jag skulle vilja studera sätt att minska ojämlikheten när det kommer till ekonomiska möjligheter. Vilken typ av investeringar i människor och deras humankapital är mest effektiva för dem individuellt och för ekonomins totala produktivitet? Inom makroekonomi fokuserar vi ofta på aggregerade resultat, men när mer data på individnivå blir tillgänglig kommer vi att kunna komma mycket närmare att svara på dessa frågor. Sverige ligger i framkant av denna datautveckling.

Om priset

För att nå ökad kunskap om hur ett långsiktigt sparande kan bidra till ett hållbart samhälle stöttar Thulestiftelsen forskning om långsiktigt sparande. Stödet sker genom doktorand- och forskarstipendier samt forskarpris till framstående forskare, men även till en del genom uppsatspriser. Thulestiftelsen bildades 2011 för att möjliggöra Skandia Livs köp av Skandia AB. Ombildningen till den nya, ömsesidiga, Skandiakoncernen slutfördes 2014. Första stipendiet delades ut 2015. 


Tidigare
 pristagare

Ralph Koijen, London Business SchoolStorbritannien. (2015) 

Joshua Rauh, Stanford University, USA. (2016) 

Annamaria Lusardi, George Washington University School of Business, USA. (2017) 

Lasse Heje Pedersen, Copenhagen Business SchoolDanmark. (2018) 

Brigitte C. Madrian, Brigham Young University, USA. (2019)  

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Skyhög tillväxt i sikte

Efter fjolårets tvärnit för världsekonomin väntas en massiv rekyl i år. Med en tillväxttakt på omkring 5,5 procent för ...  Läs mer

Fler nyheter