Gå till innehåll

Ny rapport: Pensionärer nekas bostad i 9 av 20 större svenska städer

I nio av tjugo av Sveriges större städer riskerar framtidens pensionärer nekas köp av en bostad. Orsaken är att de inte beviljas bolån även om de arbetat hela livet och gjort vinst på en tidigare bostad. Samtidigt som unga utestängs från bostadsmarknaden ökar nu risken för att stora grupper pensionärer på bostadsmarknaden blir inlåsta vilket minskar rörligheten på bostadsmarknaden ytterligare. Det visar vår nya rapport ”Pensionär utan bostad” som släpps idag.

Nyckel

Vi har kartlagt var i Sverige en medelinkomsttagare som idag befinner sig mitt i livet förväntas kunna köpa en bostad när hen går i pension, år 2047Resultatet visar att morgondagens pensionärer riskerar nekas bostadsköp i nio av tjugo av Sveriges större städer. Speciellt utsatt är läget för de som tänkt spendera ålderns höst i något av de två storstadsområdena, Stockholm och Göteborg.  

– Det här är ett hittills dolt och växande problem på den svenska bostadsmarknaden. Det är bekymmersamt att så många seniorer inte kommer kunna flytta genom att köpa en bostad i framtiden. Trots att man arbetat hela livet och till och med gjort vinst på sin bostad riskerar man bli tvungen till att bo kvar. Regelverken behöver bli mer flexibla och ge utrymme för hänsyn till varje enskild individs livssituation, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken. 

Problemet är inte isolerat till Sveriges största städer utan drabbar många orter runt om i landet. Exempelvis finns risken att framtida pensionärer inte ska kunna köpa bostad i Halmstad, Jönköping och på Gotland. 

– Vår rapport visar att detta är ett problem för hela Sverige. Det är inte bara negativt för individerna som drabbas, utan även för samhället i stort. I samma stund som en pensionär nekas bostadsköp stängs möjligheterna till så kallade flyttkedjor och andra grupper utestängs från att köpa bostad, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken. 

Lägre pensioner huvudorsak 

Rapporten går igenom ett antal faktorer som ligger bakom utvecklingen, däribland dyrare bostäder, svårare att hitta en hyresrätt samt hårdare kreditregler vid köp av en bostad. Ytterligare en viktig anledning är otillräckliga pensioner. Morgondagens pensioner riskerar helt enkelt inte att vara tillräckliga och sänker därmed drastiskt det potentiella låneutrymme som pensionen kan möjliggöra hos bankerna. 

– På sikt ser vi en stor och växande grupp av medelinkomsttagare med akademisk utbildning och som arbetat genom hela livet men som ändå inte kommer få en pension som motsvarar deras förväntningar. Varannan svensk tycker att pensionen bör motsvara 80 procent av slutlönen. I själva verket kommer de flesta istället få en pension på mellan 60–70 procent. Exakt hur det här kommer påverka bostadsmarknaden är svårt att säga, men det kommer helt klart att kunna leda till att fler pensionärer i framtiden nekas bostadsköp, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. 

Så har vi räknat 

Vi har kartlagt om och var en framtida pensionär kan köpa en lägenhet tjugo av Sveriges större städer. Med hjälp av offentlig statistik från bland annat SCB, Svensk mäklarstatistik och Allabrf.se har Skandia beräknat om personen i framtiden kommer att beviljas ett bostadslån i respektive stad. Skandia har tittat på ett typfall där en medelinkomsttagare (lärare) som idag är mitt uppe i karriären (40 år) förväntas gå i pension vid 67 års ålder, år 2047.  Personen bor idag i en bostadsrätt som hon förväntas göra vinst på hela vägen fram till sin pensionering. Hon förväntas arbeta hela arbetslivet utan avbrott. Belåningsgraden är 85 procent och beräkningarna har utförts enligt de ordinarie amorteringsreglerna som gällde innan de tillfälliga lättnader som infördes till följd av COVID-19-pandemin.